Nieuws 18 t/m 24 mei

Koningin Máxima bij oratie hoogleraar Prins Claus Leerstoel
Dinsdagmiddag was koningin Maxima  in Den Haag aanwezig bij de inaugurele rede van , de door  het curatorium van de Prins Claus Chair in Development and Equity benoemde, hoogleraar in de Prins Claus Leerstoel  professor Jumoke Oduwole bij het International Institute of Social Studies (ISS)

Jumoke Oduwole is een  onderzoeker aan de Universiteit van Lagos in Nigeria. Haar huidige werk concentreert zich op handelsrecht, internationaal recht en mensenrechten. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende initiatieven om de jeugd te stimuleren zichzelf te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van hun omgeving. Tijdens haar hoogleraarschap zal Jumoke Oduwole zich toeleggen op onderzoek naar Het recht op ontwikkeling. Zij wil komen tot een nieuwe definitie hiervan in een Afrikaanse context, en in relatie tot handel en mensenrechten.
Een hoogleraar in de Prins Claus leerstoel is een uitmuntende, jonge wetenschappers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied of de Stille Oceaan in aanmerking. De leerstoel wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed. De benoeming is om  de beurt  iemand van de Universiteit Utrecht en het ISS, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Beide instellingen willen met de leerstoel onderzoek en onderwijs in ontwikkelingsvraagstukken bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus.
Het curatorium van de Prins Claus Leerstoel stond sinds 2003 tot de inauguratie van Jumoke Oduwole dinsdag onder voorzitterschap van Koningin Máxima. Dinsdag droeg de koningin het voorzitterschap over aan professor Louise Gunning-Schepers. Koningin Máxima werd vanaf dat moment beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel.
Fotoserie PPE – Fotoserie ANP – Fotoserie MPE

Pieter van Vollenhoven reikt de Pieter van Vollenhovenprijs uit

Woensdag reikte prof.mr. Pieter (voor het eerst) de Pieter van Vollenhovenprijs uit aan Jørgen en Liesbeth van der Pot, de eigenaren van het Hotel ‘Huis van Bewaring’ in Almelo. De eigenaren krijgen de prijs als waardering voor de wijze waarop zij het oude  huis van bewaring (uit 1928)  hebben omgebouwd tot een hotel

De Pieter van Vollenhovenprijs is vorig jaar aangeboden aan de professor bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds. De jaarlijkse prijs is bedoeld voor een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven. Het doel van de prijs is bedoeld om extra aandacht te geven aan het behoud van monumenten door herbestemming. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 10.000. De eigenaren moeten dit geld besteden aan het behoud van het monument.

De jury bestaat uit prof. mr. Pieter van Vollenhoven, de heer prof. drs. Fons Asselbergs, mevrouw drs. Edith den Hartigh, mevrouw drs. Isja Finaly en de heer Camille Oostwegel. Organisator van de Pieter van Vollenhovenprijs is het Nationaal Restauratiefonds.

Koningin Maxima opent internationaal congres voor cultuur en wetenschapscommunicatie ECSITE 
Koningin Máxima opende donderdagochtend 22 mei het, door het interactieve wetenschappelijk museum Museon georganisteerde,  ECSITE-congres voor cultuur-en wetenschapscommunicatie in het World Forum in Den Haag.
ECSITE is het Europese netwerk voor wetenschapscentra en musea. Het netwerk is opgericht voor het uitwisselen van kennis en expertise op het gebied van cultuureducatie en wetenschapscommunicatie. Het thema van de conferentie is dit jaar People, Planet, Peace. Tijdens de conferentie worden er sessies
georganiseerd over onderwerpen als duurzame innovatie en de rol van musea in een kennismaatschappij. Sprekers zijn onder meer directeur generaal van Unesco Irina Bokova, voormalig adviseur van Nelson Mandela Ian Golding en directeur van de OPCW Ahmet Üzümucü.

Naast het programma was er ook een Businessbistro, waar bedrijven die actief zijn op het gebied van wetenschapscommunicatie zich presenteren. Voor kinderen is er een interactieve en educatieve techniekshow, de Scholieren Science Show.
Fotoserie PPE  – Fotoserie ANP – Fotoserie MPE

Koningin Maxima reikt Appeltjes van Oranje 2014 uit in aanwezigheid van o.a. Koning Willem-Alexander
Koningin Máxima heeft, als beschermvrouw van het Oranje Fonds, donderdagochtend 22 mei de Appeltjes van Oranje 2014 uitgereikt op Paleis Noordeinde in Den Haag. Koning Willem-Alexander was bij de uitreiking aanwezig. Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven die op succesvolle wijze groepen mensen verbinden. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, ontworpen door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.
De uitreiking had dit jaar als thema ‘Samen Meer’, met initiatieven waar vrijwilligers zich langdurig inzetten voor kwetsbaren in de samenleving en hen zo betrekken bij de maatschappij.
De Appeltjes zijn toegekend aan Stichting MeeleefGezin uit Doorn (vrijwilligers die ouders met psychische problemen ondersteunen) , Stichting Buurtmarkt Breedeweg (project waar uit Groesbeek  waar mensen met en zonder een beperking samen het dorp van duurzame en biologische streekproducten voorzien. De mensen met een beperking krijgen trainingen en worden gecoacht met als doel om in de reguliere maatschappij te kunnen werken)  en Stichting AanZet uit Friesland. (Vrijwilligersorganisatie met verschillende projecten opgezet en uitgevoerd door mensen met een psychische kwetsbaarheid zodat zij zich ontwikkelen en zelfvertrouwen en een zinvolle dagbesteding ontwikkelen)
Fotoserie PPE – Fotoserie ANP – Foto’s Robin van Utrecht – Fotoserie MPE
 
Koning Willem Alexander opent tentoonstelling in Kroller Muller museum
Koning opende donderdagmiddag 22 mei de tentoonstelling ‘Seurat. Meester van het pointillisme’ in het Kröller-Müller Museum. De tentoonstelling, die tot 7 september te bezoeken is , is de afsluiting van het 75-jarig jubileum van het museum.

De tentoonstelling toont de schilderijen van Georges Seurat (Parijs 1859-1891) uit de eigen collectie in een bredere context. Met veertig bruiklenen van musea en particuliere bruikleengevers is het de eerste keer dat het geschilderde en getekende oeuvre van Seurat uitgebreid in Nederland te zien is. Zelfs Le Cirque, het laatste werk van Seurat, komt naar Otterlo. Dit stuk komt uit de collectie van Musée d’Orsay en wordt zeer zelden uitgeleend.
Royal Nature Press – ANP fotoserie

Koningin Maxima bij jubileumconcert van koninklijke Sophia’s vereeniging
Koningin Máxima  was donderdagavond in het Efteling Theater bij het galaconcert van Het symfonische blaasorkest van de  “Koninklijke Sophia’s Vereeniging” uit Loon op Zand

Dit galaconcert, waar zowel het harmonieorkest, het opleidingsorkest als de slagwerkgroep aan meededen, was georganiseerd voor het 150 jarig jubileum van het het symfonische blaasorkest Koninklijke Sophia’s Vereeniging.  Het concert stond  in het teken van de mogelijkheden voor de jeugd op het gebied van blaasmuziek. Koningin Máxima is beschermvrouwe van de blaasmuziek voor de jeugd.
Het grote orkest van “Koninklijke Sophia’s Vereeniging” staat al vele jaren aan de top van de symfonische blaasorkesten in Nederland. Het uit ruim 80 muzikanten bestaande orkest heeft in 1939 van Koningin Wilhelmina het predicaat “Koninklijk” gekregen. De vereniging bestaat daarnaast uit 50 muzikanten die samen het opleidingsorkest vormen. Sophia’s Vereeniging beschikt over een eigen gecertificeerde muziekopleiding.

Royal Nature Press –  Fotoserie ANP – Foto’s van Robin van Utrecht – Fotoserie MPE

Koning Willem-Alexander opent vernieuwd museum Prinsenhof
Vrijdag opende koning Willem-Alexander het vernieuwde Museum Prinsenhof in Delft. Het voormalige Middeleeuwse kloostercomplex is intern verbouwd en biedt nieuwe interactieve presentaties en bijzondere collectiestukken over de geschiedenis van Delft en Nederland.

Museum Prinsenhof Delft gaat over de thema’s waar Delft zijn nationale betekenis en zijn internationale bekendheid te danken heeft: ‘Willem van Oranje’, ‘Delfts Blauw’ en ‘Meesters in innovatie’.
In het museum vind je een presentatie over Willem van Oranje, het ontstaan van het Delfts Blauwe aardewerk in de 17e eeuw en de ontwikkeling tot een internationaal bekend product en  je maakt kennis met met het Delftse inovatie, aan de hand van beroemde kunstenaars en wetenschappers als Michiel van Mierevelt, Johannes Vermeer, Antonie van Leeuwenhoek en Hugo de Groot. Naast de nieuwe interactieve presentaties heeft het museum een speciale educatieruimte voor schoolklassen.

Fotoserie MPE – ANP fotoserie –

Koningin Maxima aanwezig bij Cordaid lunch voor stille helpers
Koningin Máxima was vrijdag aanwezig bij een lunch ter ere van ‘stille helpers’. Deze lunch werd georganiseerd door ontwikkelingsorganisatie Cordaid  (Catholic Organisation for Relief and Development Aid) Amsterdam,  een maatschappelijke organisatie die in fragiele staten en conflictgebieden met de allerarmsten bouwt aan een menswaardig en veilig bestaan.
Koningin Máxima ontving tijdens de lunch, die het 100 jarig bestaan van Cordaid maarkeerde ,  in Hotel The Grand het boek ‘Gedreven Helpers’ uit handen van Cordaid-directeur Simone Filippini. Het boek, geschreven door hoogleraar Zorgethiek Annelies van Heijst, omvat de 100-jarige geschiedenis van Cordaid en haar voorlopers.

Cordaid is ontstaan door dat in de Eerste Wereldoorlog vele Belgische vluchtelingen opgevangen werden door Nederlandse gezinnen. Daaruit ontstond destijds het Rooms Katholiek Huisvestingscomitee. Dit werd later Mensen in Nood. In 2000 fuseerden de organisaties Mensen in Nood, Memisa en Cebemo tot Cordaid. Naast projecten voor het ondersteunen van mensen in ontwikkelingsgebieden zorgt  Cordaid ervoor dat het werk van mensen die zich belangeloos inzetten om andere te helpen zichtbaar wordt. De organisatie vertelt hun verhalen door middel van een reizende tentoonstelling, feestelijke avonden in diverse steden en via de website www.ditwilikmetjedelen.nl.
Fotoserie Royal Nature Press –ANP fotoserie – Fotoserie MPE –

Uitreiking Four Freedoms Awards 2014 door Prinses Margriet in aanwezigheid van het koningspaar en Prinses Beatrix

//embed.gettyimages.com/embed/493626335?et=f1VNeSLaStV2adQdcIBibA&sig=KzIFQNx6qQEi9pOl7hqjW13XpK7NYu8a-qjtJ9pfWGw=

#493626335 / gettyimages.com

Prinses Margriet heeft vanmiddag de ‘Four Freedoms Awards’ uitgereikt aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanvereniging (IFRC). Behalve Prinses Margriet waren ook Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima , Prinses Beatrix Prof.Mr. Pieter en Prins Pieter Christiaan aanwezig bij de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

De Franklin D. Roosevelt  Four Freedoms Awards  worden elke twee jaar uitgereikt door Roosevelt Stichting uit Middelburg  in samenwerking met het Amerikaanse Franklin and Eleanor Roosevelt Institute.
De prijs is bestemd voor  organisaties en personen die een substantiële, moedige en persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de vrijheid in de wereld. Met de prijs wordt met de erkenning van de grote verdiensten van de voorvechters die voor deze grondrechten opkomen, de waarde van vrijheid benadrukt, die voor veel mensen in de wereld allerminst vanzelfsprekend of gegarandeerd is.
De Four Freedoms Awards zijn gebaseerd op de vier vrijheden die de  Amerikaanse oud- president Franklin Delano Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog noemde in een rede tot het Amerikaanse congres en die later ook dingen gingen uitmaken van de  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN. Deze vier vrijheden zijn: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van geloof, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees. Er worden in totaal per keer 5 awards uitgereikt.  Vier awards aan personen wiens inzet direct kan worden verbonden aan een van de vier vrijheden en ook nog één award aan een persoon of organisatie die zijn functie, persoonlijkheid en invloed langdurig heeft aangewend in dienst van de menselijke vrijheid in al zijn facetten.
Dit jaar ging de  laureaat voor de Vrijheid van meningsuiting naar Afghaanse Maryam Durani, een voorvechtster van de rechten voor vrouwen en meisjes. In 2005 werd zij op 21-jarige leeftijd gekozen in het Provinciaal Bestuur van Kandahar. In 2009 werd zij herkozen. Durani is directeur van de non-profit organisatie Khadija Kubra Women’s Association for Culture die vrouwen stimuleert om leidinggevende functies te bekleden. Durani is ook eigenaar van het enige regionale radiostation dat zich specifiek op vrouwen richt.
De laureaat voor Vrijheid van godsdienst  ging naar de Jordaanse Prins El Hassan bin Talal van Jordanië. Hij heeft zich  hard gemaakt voor wederzijds begrip tussen de Islamitische en de Westerse wereld en het bevorderen van de dialoog tussen Moslims, Christenen en Joden. Hij is initiatiefnemer, oprichter en actief lid van verschillende internationale instituten die de interreligieuze dialoog en waardigheid van mensen bevorderen. Hij is onder andere Emeritus Voorzitter van de World Conference of Religions for Peace.
De laureaat voor Vrijwaring van gebrek ging naar  Dr. Hawa Abdi Diblaawe. Zij is een Somalische mensenrechtenactiviste en arts en  de oprichter en voorzitter van de Dr. Hawa Abdi Foundation (DHAF). Deze stichting zet zich al dertig jaar in voor gezondheidszorg, scholing, voedsel en onderdak voor kwetsbare groepen, zoals Somaliërs die zijn gevlucht voor het geweld van de burgeroorlog in hun land. Samen met haar twee dochters zet mevrouw Hawa Abdi zich nog steeds in voor een beter leven van vrouwen, kinderen en ouderen in Hawa Abdi Village.
De award voor de vrijwaring van vrees was voor Malala Yousafzai. Een jonge dame die bekend werd toen ze in 2012 overleefde ze een aanslag op haar leven.  Ze hield sinds 2009 een blog bij over de taliban en ondanks de aanslag op haar leven zette ze haar strijd onverminderd voort en richtte ze onder andere het Malala Fonds op.

De vijfde ( algemene) award , de International Four Freedoms Award ging naar het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) en de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanvereniging (IFRC)  hun leden en hun vrijwilligers, zetten zich in voor de bescherming van mensen in oorlogssituaties en mensen die het slachtoffer zijn van rampen, overal ter wereld. Ze leiden humanitaire hulpoperaties in conflictgebieden zoals Syrië. Prinses Margriet , die zich al jaren lang betrokken is bij deze organisatie , mocht de prijs uitreiken.

De International Four Freedoms Award werd eerder toegekend aan onder anderen Nelson Mandela, Kofi Annan, Mohamed Elbaradei, Richard von Weizsäcker, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en Luiz Inácio Lula Da Silva.

ANP fotoserie  – Foto’s Robin van Utrecht – Foto’s Albert Nieboer

Prinses Irene actief rond ‘Fête de la Nature’

Prinses Irene was gisteren en vandaag actief rond het ‘Fête de la Nature’, in het Nederlands vertaald feest van de natuur. Het initiatief vind als jaren in Frankrijk plaatst en is nu  prinses Irene naar Nederland gehaald. De prinses sprak op Radio 2 en RTL Late Night over deze actie. De bedoeling van de actie is dat mensen de natuur in gaan. Omdat daarbij te helpen zijn er door heel Nederland staan zaterdag en zondag bijna 300 georganiseerde activiteiten geplant. De prinses zelf ging vandaag kijken in verschillende wijken van Den Haag. Daar gingen mensen aan de slag met een multiculturele tuin  en een optocht van kinderen in natuurkleding.

Prinses Irene zet zich al jaren in voor de natuur onder andere door het programma natuurwijs, waarmee kinderen de natuur intrekken om de natuur te ervaren, en ook via heeft de prinses eeen stichting opgericht die zich er mee bezig houdt namelijk de Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.