De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 3: Stadhouder Willem II en zijn familie

In de serie De Oranjes van het verleden naar het heden behandeld Royalfan Anja, de geschiedenis van de oranjes in 15 delen vanaf 1163 tot heden. Vanwege de volle agenda van het koningspaar (en ook van mijzelf) heeft het even op zich laten wachten maar dan nu het derde deel. Weer bedankt Anja! 

File:Coat of Arms of England (1694-1702).svg

Wapen van de Nassau’s sinds de 13e eeuw Wapen van Koning stadhouder Willem IIII

Deel 3: Stadhouder Willem II en zijn familie

Stadhouder Willem II is een zoon van Prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms

Willem de Rijke                                      x                     Juliana van Stolber
                  /                                                                           /
Willem van Oranje 1533-1584    x  4e Louise de Coligny       Elisabeth x Coenraad van Solms
               /                                                                                        /
Frederik Hendrik 1584-1647         x                              Amalia van Solms 1602-1675                    
 /                         /                               /                            /                         /                 /                             
Willem II      Louise Henriette    Isabella          Albertina Agnes  Henriette    Maria                          1626-1650     1627-1667             1632-1642    1634-1694            1637-1708  1642-1688
Stadhouder Frederik Hendrik met Amalia van Solms. Naast haar hun jongste dochter Maria en hand in hand de dochters Albertine en Henriëtte Catharina.

Uit het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms werden negen kinderen geboren, van wie er vier jong stierven.

1) Willem II van Oranje *27-05-1626 +06-11-1650

2) Louise Henriette *07-12-1627 +18-06-1667
                           X 07-12-1646 Frederik, Keurvorst van Brandenburg *16-02-1620 +09-05-1688

3) Henriette Amalia *26-10-1628 + -12-1628

4) Elisabeth *04-08-1630 +05-08-1630

5) Isabella Charlotte *26-04-1632 + -04-1642

6) Albertina Agnes *09-04-1634 +24-05-1696
                               X 1652 Willem Frederik van Nassau Dietz *07-08-1613 +31-10-1664  

7) Henriette Catharina *10-02-1637 +03-11-1708
                             X 06-07-1659 Johan George II, vorst van Anhalt Dessau*17-11-1627 +07-08-1693

8) Hendrik Lodewijk *30-11-1639 +29-12-1639

9) Maria *05-09-1642 +20-03-1688
              X 23-09-1666 Lodewijk Hendrik, graaf van Palts Simmern*11-10-1640 +03-01-1674
              dit huwelijk bleef kinderloos    

 

Links: Louise Henriette & Frederik  Midden: Isabella 1632-1642  Rechts:Albertina Agnes

Links:Willem Frederik van Nassau Dietz  Midden:Henriette Catharina  Rechts:Prins Willem II 1626-1650

                                                                                                                         
Frederik van Nassau Zuylenstein
Frederik Hendrik had een buitenechtelijke relatie met Margaretha Catharina Bruyns en zij hadden een zoon: Frederik van Nassau-Zuylenstein * 1624 +12-10-1672 X 18-1647 Mary Killigrew

Links het wapen van Zuylenstein en recht Frederik van Zuylenstein.
Frederik van Nassau-Zuylenstein was een Nederlands militair in Staatse dienst, het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1575 tot aan de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795. Op 15 maart 1640 werd hij door zijn vader beleend met kasteel Zuylestein (en werd aldus heer van Zuylestein). Van 1659 tot 1666 was hij gouverneur van zijn neef, de toekomstige stadhouder, prins Willem III. Door toedoen van Johan de Witt werd Willem aangenomen als Kind van Staat, waarop het ontslag van Frederik als gouverneur volgde. Frederik van Nassau-Zuylestein is de voorvader van de in Engeland woonachtige Pamela, Janet en Julie Nassau, de enige nog in leven zijnde afstammelingen in mannelijke lijn van Willem van Oranje die de achternaam Nassau dragen.

Willem II en Maria Henriëtte Stuart

Prins Willem II trouwde op 14-jarige leeftijd met de negenjarige Maria Henriëtte Stuart, de oudste dochter van koning Karel I van Engeland en wel op 2 mei 1641 in de Royal Chapel van het Palace of Whitehall in Londen. In 1642 maakte Maria echter de oversteek naar Holland met haar moeder en in 1644 begon ze haar rol in het openbare leven te spelen als schoondochter van de stadhouder. In maart 1647 volgde haar echtgenoot Willem II zijn vader op als stadhouder.


Willem II en Maria Hendriette Stuart in 1647

Prins Willem II droeg zijn steentje bij tijdens de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de Hinderlaag bij Bergen op Zoom (1643) zijn eerste wapenfeit was. De vredesbesprekingen met de Spaanse koning waren geheel niet naar zijn zin, maar zij waren al te ver gevorderd om nog tot staan gebracht te worden toen zijn vader in 1647 stierf. Ook zijn moeder speelde daarbij een rol. Zij werd voor derving van inkomsten bij vrede schadeloos gesteld. Oppositie tegen de ratificatie van de Vrede van Münster kwam van Zeeland. Willem adviseerde tevergeefs de andere gewesten ook tegen te stemmen. Daarna verliet hij Den Haag om vooral zijn onmacht tegenover het gewest Holland te verbergen. In oktober, na een jachtpartij op de Veluwe, kreeg de prins koorts. Hij bleek aan pokken te lijden en op 6 november stierf hij op 24-jarige leeftijd. Acht dagen later werd zijn erfgenaam geboren, de latere stadhouder Willem III. Willems stoffelijk overschot werd in maart 1651 bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft. De Staatsgezinde maakten gebruik van de verwarring in het vijandelijke orangistische kamp. Er was een grote meerderheid ontstaan die geen stadhouder meer wenste en het Eerste Stadhouderloze Tijdperk was geboren.

Het Eerste Stadhouderloze Tijdperk is de eerste periode in de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waarin over de gewesten Holland, Zeeland en Utrecht (van 1650 tot 1672) en Gelre en Overijssel (van 1650 tot 1675) geen stadhouder werd benoemd.

Maria Henriëtte Stuart in 1652

De Prinses van Oranje, nu weduwe, werd gedwongen om het voogdijschap over haar pasgeboren zoon te delen met zijn grootmoeder Amalia, weduwe van Frederik Hendrik, en met Frederik Willem van Brandenburg. Zij was niet erg populair bij de Staatse regering vanwege de connecties met haar familie, de Stuarts. Zij bleef wonen in het stadhouderlijk paleis aan het Binnenhof, in het gebouwencomplex waar thans de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gevestigd.

Eén gedachte over “De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 3: Stadhouder Willem II en zijn familie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.