De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 5 – De Friese Nassau’s en zijn familie

In de serie ‘De Oranjes van het verleden naar het heden’ behandeld Anja, de geschiedenis van de oranjes in 15 delen vanaf 1163 tot heden. Door omstandigheden heb ik het steeds op de lange baan geschoven , maar echt het volgende deel. Weer bedankt Anja!
File:Coat of Arms of England (1694-1702).svg

Wapen van de Nassau’s sinds de 13e eeuw Wapen van Koning stadhouder Willem IIII

Deel 5: De Friese Nassau’s en zijn familie
Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg (1533-1584), ook wel bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger, erfde het vorstendom Orange in Zuid-Frankrijk van zijn neef René van Chalon. Daar hoorde ook de titel Prins van Oranje bij. Met de dood van stadhouder Willem III stierf de tak van Willem van Oranje echter uit, doordat hij kinderloos stierf. De nazaten van de broer van Willem van Oranje, Willem Jan VI van Nassau-Dillenburg zetten de lijn van het huis Oranje-Nassau toen voort. Dus sinds die tijd stammen de leden van het koningshuis niet meer via de mannelijke lijn af van Willem van Oranje.

Willem de Rijke x Juliana van Stolberg
                       /                                                            \
=====================================================

Willem van Oranje (1533-1584)                                      Jan de Oude (1536 – 1606)
                       /                                                                    /                  \                                    
Frederik Hendrik                                     Willem Lodewijk           Ernst Casimir                     
   x  Amalia van Solms                                        x Anna van Nassau           Sofie van Brunswijk   
                                                                                                                                             \                   
Hendrik Casimir I Willem Hendrik

         /                          \                             \ 

Willem
II
                          Henriette                Albertine Agnes
x  Maria Henriëtte Stuart     x J.George II  van Anhalt Dessau     
              /                                            \                                              
Willem III                                    Henriette Amalia 
              x    Maria van Engeland                 x  Hendrik Casimir II    
            /                                                                          /
Huwelijk bleef kinderloos                       Johan Willem Friso van Nassau Dietz                                                                                                                                     x Marie Louise van Hessen Kassel       
                                                                                          /
                                                                             Willem IV 
                                                                                        x Anna van Hannover
                                                      

Willem III erfgenaam wordt….Johan Willem Friso van Nassau Dietz. Nassau Dietz wordt Oranje Nassau

Graaf Jan de Oude van Nassau Dillenburg  (22-11-1536 +28-10-1606)
 x 1e 15-06-1559 Elisabeth, landgravin van Leuchtenberg (
08-03-1537 +06-07-1579)

x 2e 13-09-1580 Cunegonda van de Paltz (*09-10-1556 +16-01-1586)

x 3e 14-06-1586 Johanetta, gravin van Sayn Wittgestein (*15-02-1561 +13-04-1622)

1e huwelijk
1) Willem Lodewijk (Dillenburg 13-03-1560 + Leeuwarden 31-05-1620
x (22-11-1587)  Anna van Nassau (
Breda 05-11-1563 + Franeker 13-06-1588)

Willem Lodewijk was Graaf van Nassau Dillenburg, stadhouder van Friesland in de periode 1584-1620, stadhouder van Groningen in de periode 1594-1620 en stadhouder van Drenthe in de periode 1596-1620
Hij was kapitein-generaal van het leger van Friesland en samen met prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden. Het huwelijk was tegen de zin van Jan de Oude vanwege de schulden van Willem van Oranje. Een ander beletsel was het gegeven dat zij neef en nicht waren. Anna werd echter al snel ziek en zij overleed tijdens haar eerste zwangerschap in juni 1588. Willem Lodewijk kwam het verlies van zijn vrouw niet te boven en is nooit hertrouwd.

Graaf Willem-Frederik en zijn vrouw Anna 
2) Jan VII * Dillenburg (*07-06-1561 + Siegen 27-09-1623)
Jan erfde de tak Nassau Siegen. Jan trouwde twee keer. Het eerste huwelijk met gravin Magdalena van Waldeck, dochter van Filips IV van Waldeck-Wildungen en Jutta van Isenburg werd op 9 december 1581 op Slot Dillenburg voltrokken. Zij kregen twaalf kinderen.
Het tweede huwelijk was met Margaretha van Holstein-Sonderburg. Met haar kreeg hij 13 kinderen.
Jan VII (Links) en zoon Philips (rechts)

 

3) George (* Dillenburg 01-09-1562 + Dillenburg 09-08-1623 Nassau Beilstein)
4) Elisabeth (* Dillenburg 24-01-1564 + Birnstein 05-05-1611)
x 1e (03-1-1583) Philips IV, graaf van Nassau Saarbrucken (*14-10-1542 +12-03-1602)
x 2e (16-04-1603) Wolfgang, graaf van Ysenburg-Budingen (*29-03-1560 +21-05-1633)5)  Juliana (*Dillenburg 06-10-1565 +04-10-1630)
x 24-04-1588 Adolf Heinrich, graaf van Salm Salm (* 1557  +20-02-1566)6) Philips *Dillenburg 01-12-1566 +Rijnberk 03-09-15957) Maria * Dillenburg 12-11-1568 +10-05-1625
x 02-12-1588 Johan Lodewijk I, graaf van Nassau Wiesbaden (*10-11-1567 +20-06-1506)8) Sybilla (*Dillenburg 26-09-1569 +19-12-1576)9) Mathilde (* Dillenburg 27-12-1570 +24-06-1592)10) Ernst Casimir * Dillenburg 22-12-1573 +Roermond 06-06-1632
x 1607 met Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel (Wolfenbüttel, 20-02-1592 – Arnhem, 23-01-1642)
Ernst Casimir was Graaf van Nassau-Dietz (1606-1632) , Stadhouder van Friesland (1620–1632) en stadhouder Groningen en Drenthe (1625–1632)11) Lodewijk Gunther * Dillenburg 15-02-1575 + Sluis 12-09-1604

Lodewijk Gunter

12) doodgeboren zoon  in 1579

2e huwelijk

13) Zoon * en + Dillenburg 19-07-1581

14) Maria Amalia * Dillenburg 27-07-1582 + Braunfelds 31-10-1635
x 23-08-1600 Willem I, graaf van Solms Braunfelds *18-04-1570 +03-02-1635

15) Cunegonda * Dillenburg 12-07-1583 +04-04-158416) Zoon * en + Dillenburg 23-02-1585

3e huwelijk
17) George Lodewijk (1588, leefde 4 dagen)

18) Johan Lodewijk (* Dillenburg 06-08-1590 +10-03-1653)
x 26 augustus 1617 Ursula van Lippe Detmold (* Detmold 25-02 -1598 – + Hadamar 17 -07- 1638  )

Johann-ludwig-hadamar.jpg
Johan Lodewijk

Hij zetten de lijn Nassau Hadamar voort.

19) Johanetta Elisabeth (* Dillenburg 13-02-1593  + Huis Limpurg 13-10-1654)

20) Anna Johanna (1594-1654)
x 1619 met Joan Wolfert van Brederode (*Vianen, 12-07-1599 –  + Petershem, 3-09-1655)

21) Magdalena (*13 november 1595  + Erbach, 31 juli 1633)
x 1624  George Albert van Erbach (*16 -12-1597 – + 25 november 1649 in Erbach)

22) Anna Amalia (1599-1667)
x 24-10-1648 Wilhelm Otto van Isenburg Birstein

23) Juliana (1602, datzelfde jaar overleden)Jan van Nassau erfde in 1559 als oudste broer na Willem van Oranje de Nassause goederen van het geslacht Nassau in Duitsland, omdat zijn broer Willem van Oranje de nalatenschap van zijn neef René van Chalon geërfd had, namelijk het prinsdom Orange in Frankrijk en de bezittingen in de Nederlanden. Jan was evenals zijn andere broers Luthers opgevoed, maar ging in 1572 uit overtuiging over tot het calvinisme. In 1577 was hij in de Nederlanden, en fungeerde hij korte tijd als stadhouder van Gelre. In 1579 vervulde hij een belangrijke rol bij de tot standkoming van de Unie van Utrecht. Een jaar later echter verliet hij de Nederlanden omdat hij zich niet kon vinden in de Fransgezinde politiek van zijn broer Willem. Hij keerde terug naar Slot Dillenburg.

Jan van Nassau kan worden gezien als de stamvader van het huidige in Nederland regerende vorstenhuis. De afstamming verloopt via zijn zoon Ernst Casimir. Jan VI van Nassau-Dillenburg is begraven in de Evangelische Stadskerk in Dillenburg.
Jan was graaf van Nassau-Dillenburg en verkreeg in 1569 de titel van graaf van Siegen, Hadamar en Diez. In 1561 volgde de titel graaf van Beilstein. Hij heeft verschillende belangrijke functies vervuld. Hij miste echter wel de takt en de diplomatieke gaven van zijn broers Willem en Lodewijk.
Willem van Oranje in 1580
Links: Jan zijn broer Willem. Rechts:  Jan (zittend) met broers Lodewijk (links) Adolf, (midden) en Hendrik (rechts)


Na zijn overlijden werd, naar wat hij in zijn testament had laten zetten, Nassau verdeeld over zijn vijf dan nog levende zonen. Nassau viel uiteen in de graafschappen Nassau-Dillenburg (Willem Lodewijk), Nassau-Siegen (Jan), Nassau-Beilstein (George), Nassau-Dietz (Ernst-Casimir) en Nassau-Hadamar (Johan Lodewijk).

Ernst Casimir, graaf van Nassau Dietz (* Dillenburg 22-12-1573 +Roermond 06-06-1632) was de zoon van Jan de Oude en zijn 1e vrouw Elisabeth van Leuchtenberg Hij trouwde op 8 juni 1607 in Groningen met Sofia Hedwig, prinses van Brunswijk Wolfenbuttel  (* Wolfenbuttel 13-06-1592 + Arnhem 23-06-1642)
Hij was graaf van Nassau Dietz van 1606 tot 1632, stadhouder van Groningen en Friesland in de periode 1620-1632, stadhouder van Drenthe van 1625 tot 1632. Na het overlijden van zijn vader volgde Ernst Casimir hem op als graaf van Nassau-Dietz. Na de dood van zijn oudere broer Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg in 1620, trachtten prins Maurits van Oranje en zijn halfbroer Frederik Hendrik graaf van Nassau diens stadhouderschap van Friesland over te nemen. Willem-Lodewijk had aan het eind van zijn leven echter Ernst Casimir aangewezen en de Staten van Friesland kozen zijn zijde

.Ernst Casimir van Nassau-Dietz (Wybrand de Geest, 1635).jpgHendrik Casimir I van Nassau-Dietz.jpg
Ernst Casimir en zoon Hendrik CasimirErnst Casimir overleed in juni 1632, 58 jaar oud, toen hij bij de inspectie van de loopgraven bij een beleg van Roermond door een musketschot in zijn hoofd werd getroffen. Hij werd als graaf van Nassau-Dietz opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir, die door de Staten van Friesland en Drenthe ook tot stadhouder werd benoemd. Sofia Hedwig kreeg door haar huwelijk de titel gravin van Nassau Dietz. Bij haar huwelijk bracht zij het graafschap Spiegelberg in het huis Nassau-Dietz in. Sophia Hedwig liet het graafschap na aan haar tweede zoon, Willem Frederik van Nassau-Dietz, de latere stadhouder van Friesland. Spiegelberg deelde vanaf dat moment de lotgevallen van het huis Nassau-Dietz (sinds 1702 Oranje-Nassau). koning Willem I verkocht zijn rechten aan het koninkrijk Hannover.

Uit het huwelijk van ernst Casimir en Sofia Hedwig komen de volgende kinderen

JSophia met drie van haar kinderen

1) Levenloze dochter Arnhem 12-05-1608

2) Levenloze dochter Arnhem 22-12-1609

3) Zoon * Arnhem 11-08-1610 + Arnhem 12-08-16104) Hendrik Casimir I (* Arnhem 10-02-1612 + Hulst 22-07-1640). Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1632-1640 Van 1620 tot 1640 was hij ook nog landcommandeur van de Duitse Orde. Hij was opvolger van zijn vader, Ernst Casimir, Hendrik Casimir was betrokken bij het Beleg van Breda, samen met stadhouder Frederik Hendrik.

Op 4 juli 1640 raakte hij gewond in Sint Jansteen bij de Slag bij Hulst, een verwonding waaraan hij enkele dagen later overleed. Hendrik Casimir ligt begraven in Leeuwarden in de Grafkelder van de Friesche Nassau’s.
Hendrik Casimir was ongehuwd en had geen kinderen. Hij werd in Friesland opgevolgd door zijn broer Willem Frederik.
5) Willem Frederik graaf van Nassau Dietz (* Arnhem 17-08-1613 +Leeuwarden 31-10-1664)
x Kleef Albertina Agnes, gravin van Nassau  (* Den Haag 19-04-1634 + Oranjewoud 24-05-1696)
Willem Frederik was Stadhouder van Friesland 1650-1664 Stadhouder van Groningen en Drenthe 1640-1664

6) Elisabeth * Leeuwarden 25-07-1614 + Groningen 18-09-16147) Johan Ernst * Leeuwarden 19-03-1617 + Leeuwarden 15-08-1617

8) Maurits * Utrecht 21-02-1619 +Groningen 18-09-1628

9) Elisabeth * Leeuwarden 25-11-1620 + Berleburg 13-05-1665
x 17-08-1646 Bernhard, graaf van Sayn Wittgestein Berleburg (*30-11-1620 +13-12-1675)


Willem Frederik

Uit het huwelijk van Willem Frederik en Kleef Albertina Agnes, gravin van Nassau werden de volgende kinderen geboren
Willem Frederik van Nassau.jpgPortrait of Albertina Agnes of Nassau, Cornelis de Visscher (1649).jpg

Willem Frederik en zijn vrouw en Kleef Albertina Agnes


1) Amalia (*Den Haag 25-11-1655 +Allstedt 16-02-1695)
x  28-11-1690 Johan, hertog van Saksen Eisenach (*Eisenach 17-10-1666 + Eisenach 04-01-1729)

2) Hendrik Casimir II (*Den Haag 28-01-1657 +Leeuwarden 25-03-1696)
Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau (*Kleef, 16-08-1666 – Slot Oranienstein, 18-04-1726)

3) Elisabeth (*Den Haag 30-07-1664 +Leeuwarden 13-01-1697)

JAlbertine Agnes van Oranje-Nassau en haar drie kinderen

Willem Frederik studeerde in Leiden en Groningen en nam daarna dienst in het leger van Frederik Hendrik van Oranje. In 1640 nam hij deel aan de strijd om Hulst, waarbij zijn oudere broer Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz sneuvelde. Vervolgens ontstond een conflict met Frederik Hendrik van Oranje over de vraag wie Hendrik Casimir zou opvolgen als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.

Frederik Hendrik by Michiel Jansz van Mierevelt.jpg
Frederik Hendrik

Als opperbevelhebber van het leger weigerde Frederik Hendrik dan ook om Willem Frederik tot veldmaarschalk te benoemen. Willem Frederik deed er alles aan om Frederik Hendriks vertrouwen te winnen. Uiteindelijk werd hij stadhouder van Friesland en Frederik Hendrik van Groningen en Drenthe. Tegen die tijd was de Tachtigjarige Oorlog bijna ten einde. In 1650, na het overlijden van Frederik Hendrik en zijn zoon en opvolger Willem II, werd Willem Frederik alsnog stadhouder van Groningen en Drenthe.

Tijdens een jachtpartij wilde Willem Frederik een schot lossen met zijn zadelpistool, dat weigerde af te gaan. Bij het schoonmaken van het pistool kreeg hij een schot door zijn kin en kaak (24 oktober). Al zijn tanden zaten los en hij kon niet meer slikken. Een week later stierf hij. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de grafkelder van de Friesche Nassau’s in Leeuwarden. Het pistool waarmee hij zich doodde, bevindt zich in het Rijksmuseum Amsterdam.

Hij werd na zijn dood in 1664 opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir II; zijn weduwe Albertine Agnes werd  in Friesland regentes voor hun zoon. Tijdens het regentschap moest Albertine Agnes in 1672 het hoofd bieden aan de aanvallen van Bernhard von Galen, de bisschop van Münster.

In 1676 kocht Albertine Agnes een landgoed nabij Heerenveen, dat Oranjewoud ging heten. Ze liet hier lange lanen, singels en tuinen in barokstijl aanleggen en liet een begin maken met de bouw van een paleis, Paleis Oranjewoud, waarvan allereerst de twee vleugels werden gerealiseerd. Op dit buiten is zij overleden. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau’s in Leeuwarden.

Paleis Oranjewoud

Hendrik Casimir II 
Hendrik Casimir II (*Den Haag 28-01-1657  +Leeuwarden 25-03-1696) zoon van Willem Frederik en Albertine Agnes, trouwde  op 16-11-1683 in Dessau met Henriette Amalia, prinses van Anhalt Dessau (* Kleef 26-08-1666 + Oranienstein 18-04-1728.) Henriette Amalia was een dochter van Johan George II van Anhalt-Dessau en Henriëtte Catharina van Nassau en daarmee een kleindochter van Frederik Hendrik van Oranje en Amalia van Solms. Nassau Dietz is sinds 1652 Rijksvorst van Nassau Dietz

Hendrik Casimir was Stadhouder van Groningen en Friesland 1664-1697 , Stadhouder van Drenthe 1674-1697. Zijn moeder Albertine Agnes is regent en voogdes van 1664-1697

Hendrik Casimir volgde, aanvankelijk onder voogdijschap van zijn moeder, zijn vader na diens overlijden in 1664 op als stadhouder van Friesland en Groningen. In 1675 verklaarden de Staten van Friesland het stadhouderschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Hendrik Casimir II werd daardoor de eerste Friese erfstadhouder. Zoals zijn voorgangers werd hij officier in het leger van de Republiek, maar met zijn neef en opperbevelhebber Willem III van Oranje kon hij slecht overweg. In 1674 liep hij zelfs over naar de Fransen. Hij keerde terug in 1688 tijdens de Negenjarige Oorlog, en in 1689 werd hij tot derde veldmaarschalk in het Staatse leger benoemd. Toen hij na de dood van Waldeck, de eerste veldmaarschalk, in 1692 niet diens positie kreeg toebedeeld, voelde hij zich gepasseerd en nam in 1693 opnieuw ontslag.

Hendrik Casimir II en zijn Henriette Amalia, prinses van Anhalt Dessau

Kinderen uit dit huwelijk:
1) Willem (*Leeuwarden 24-06-1685 + Leeuwarden 15-06-1686)

2) Henriette (*Leeuwarden 24-07-1686  +Oranienstien 22-02-1754)

3) Johan Willem Friso (*Dessau 04-06-1687 + Moerdijk (verdronken) 14-07-1711)

4) Amalia *Leeuwarden 29-01-1689 + Oranienstien 12-01-1711
Zij werd vernoemd naar haar peettante Maria II van Engeland die was aanwezig tijdens haar doop op 8 februari 1689 in de Grote Kerk van Den Haag.

5) Sofia (*Leeuwarden 08-03-1690 + Oranienstien 01-03-1734)
x Leeuwarden 27-05-1708  Greefwald 02-06-1710
Karel Leopold, Hertog van Mecklenburg-Schwerin (*Schwerin 26-02-1678 + Schwerin 28-11-1747)

6) Isabella (*Leeuwarden 22-01-1692 + Dillenburg 18-09-1757)
x Oranienstien 15-04-1725 Christiaan, vorst van Nassau Weilburg (*Dillenburg 11-08-1688 + Dillenburg 28-08-1739)

7) Johanna (*Leeuwarden 15-12-1693 + Oranienstien 19-03-1765)

8) Louisa * Leeuwarden 22-01-1695 + Oranienstien 20-01-1758

9) Casimira * Leeuwarden 29-06-1697 + Leeuwarden 18-12-1738

Johan Willem Friso
Johan Willem Friso van Nassau Dietz * Dessau 04-06-1687 + Moerdijk (verdronken) 14-07-1711, was een zoon van Hendrik Casimir II en Henriette Amalia.

Bij het overlijden van zijn vader in 1696 werd hij vorst van Nassau-Dietz en tot stadhouder benoemd van de gewesten Friesland en Groningen. Zijn moeder Henriette Amalia trad op als regentes tot 1707. Toen nam Johan Willem Friso de functie van stadhouder van Friesland daadwerkelijk op zich, en in 1708, toen hij meerderjarig werd, tevens het stadhouderschap van Groningen. Johan Willem Friso was via zijn beide grootmoeders een afstammeling van de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje. Zijn grootmoeders, Albertine Agnes van Nassau en Henriëtte Catharina van Oranje, waren zussen van elkaar, dochters van prins Frederik Hendrik van Oranje en kleindochters van Willem van Oranje.

Als enige erfgenaam van zijn achterneef stadhouder Willem III, die in 1702 overleed, erfde hij de titel Prins van Oranje. Echter, direct na het openvallen van het testament, maakten ook de Fransman Frans Lodewijk van Bourbon-Conti en Willems neef Frederik I van Pruisen aanspraak op de titel Prins van Oranje. In 1711 werd besloten de erfeniskwestie in Den Haag te bespreken. Johan Willem Friso erfde de buitenplaats in Oranjewoud, van zijn grootmoeder prinses Albertine Agnes van Nassau, en wilde hier een paleis neerzetten. Hij liet Daniël Marot het paleis Oranjewoud ontwerpen, en in 1708 werd met de bouw begonnen. Na zijn dood ging zijn echtgenote, Maria Louise van Hessen-Kassel, verder met dit project.

Johan Friso en zijn vrouw Maria Louise 

Op 14 juli 1711 kwam Johan Willem Friso aan bij de Moerdijk nabij Strijensas. Hier wilde hij het Hollandsch Diep oversteken om zo naar Den Haag te kunnen, in verband met een bespreking met zijn rivaal, Frederik van Pruisen, over de erfenis van zijn achterneef koning stadhouder Willem III. Het weer was goed, maar er leek een flinke bui op komst. De prins liet zijn boot bij een groter vaartuig aanleggen. Om het zelf droog te houden, nam hij plaats in een klein vissersvaartuig waarop zijn koets verscheept stond. Toen de boot bijna de overkant had bereikt, was de bui uitgebleven. De prins was inmiddels uit zijn koets gekomen. De schipper moest de zeilen nog even wenden en daarna kon het gezelschap aan land gaan. Echter, de zeilen weigerden en plots kwam er een flinke windvlaag aanzetten. Deze vulde het zeil en de boot helde over en schepte water. Alle opvarenden vielen overboord. Een persoon (Du Tour) wist zich aan de portierkruk van de koets vast te klemmen. Prins Johan Willem Friso klemde zich weer aan hem vast, maar kon hem niet vasthouden toen een golf hem meesleurde. De schipper zette tevergeefs een reddingsactie op touw; de jonge prins verdronk, evenals zijn kamerheer. De overige opvarenden konden wel worden gered. Pas acht dagen na het ongeluk zag een schipper het lijk van de prins drijven, op ongeveer de plaats van het ongeluk. Op 25 februari 1712, ruim 7 maanden na zijn dood, werd Johan Willem Friso bijgezet in de grafkelder van de Friesche Nassau’s in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Johan Willem Friso trouwde op 26 april 1709 te Kassel met
Maria Louise van Hessen-Kassel (* Kassel 07-12-1688  + Leeuwarden 08-04-1765)

1) Anna Amalie *Leeuwarden 23-10-1710 + Durlach 18-09-1777 x Leeuwarden 08-09-1727 Frederik, prins van Baden Durlach * Durlach 07-10-1703 +Durlach 26-03-1732

2) Willem IV Carel Hendrik Friso * Leeuwarden 01-09-1711 + Paleis Huis ten Bosch, Den Haag 22-10-1751 Willem IV werd na het overlijden van zijn vader geboren.                                                 

File:StadhouderWillemIV(4).jpg
Maria Louise van Hessen-Kassel met haar kinderen en links Willem IV op latere leeftijd.


Het is al weer even geleden dat ik de vorige delen geplaatst heb. Lees ze gerust nog eens terug. Nogmaals bedank Anja.
De  foto’s uit dit bericht vallen onder het publieke domein. Ze zijn gevonden met behulp van Wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.