De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 5 – De Friese Nassau’s en zijn familie

In de serie ‘De Oranjes van het verleden naar het heden’ behandeld Anja, de geschiedenis van de oranjes in 15 delen vanaf 1163 tot heden. Door omstandigheden heb ik het steeds op de lange baan geschoven , maar echt het volgende deel. Weer bedankt Anja!
File:Coat of Arms of England (1694-1702).svg

Wapen van de Nassau’s sinds de 13e eeuw Wapen van Koning stadhouder Willem IIII

Deel 5: De Friese Nassau’s en zijn familie
Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg (1533-1584), ook wel bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger, erfde het vorstendom Orange in Zuid-Frankrijk van zijn neef René van Chalon. Daar hoorde ook de titel Prins van Oranje bij. Met de dood van stadhouder Willem III stierf de tak van Willem van Oranje echter uit, doordat hij kinderloos stierf. De nazaten van de broer van Willem van Oranje, Willem Jan VI van Nassau-Dillenburg zetten de lijn van het huis Oranje-Nassau toen voort. Dus sinds die tijd stammen de leden van het koningshuis niet meer via de mannelijke lijn af van Willem van Oranje.

Willem de Rijke x Juliana van Stolberg
                       /                                                            \
=====================================================

Willem van Oranje (1533-1584)                                      Jan de Oude (1536 – 1606)
                       /                                                                    /                  \                                    
Frederik Hendrik                                     Willem Lodewijk           Ernst Casimir                     
   x  Amalia van Solms                                        x Anna van Nassau           Sofie van Brunswijk   
                                                                                                                                             \                   
Hendrik Casimir I Willem Hendrik

         /                          \                             \ 

Willem
II
                          Henriette                Albertine Agnes
x  Maria Henriëtte Stuart     x J.George II  van Anhalt Dessau     
              /                                            \                                              
Willem III                                    Henriette Amalia 
              x    Maria van Engeland                 x  Hendrik Casimir II    
            /                                                                          /
Huwelijk bleef kinderloos                       Johan Willem Friso van Nassau Dietz                                                                                                                                     x Marie Louise van Hessen Kassel       
                                                                                          /
                                                                             Willem IV 
                                                                                        x Anna van Hannover
                                                      

Willem III erfgenaam wordt….Johan Willem Friso van Nassau Dietz. Nassau Dietz wordt Oranje Nassau

Graaf Jan de Oude van Nassau Dillenburg  (22-11-1536 +28-10-1606)
 x 1e 15-06-1559 Elisabeth, landgravin van Leuchtenberg (
08-03-1537 +06-07-1579)

x 2e 13-09-1580 Cunegonda van de Paltz (*09-10-1556 +16-01-1586)

x 3e 14-06-1586 Johanetta, gravin van Sayn Wittgestein (*15-02-1561 +13-04-1622)

1e huwelijk
1) Willem Lodewijk (Dillenburg 13-03-1560 + Leeuwarden 31-05-1620
x (22-11-1587)  Anna van Nassau (
Breda 05-11-1563 + Franeker 13-06-1588)

Willem Lodewijk was Graaf van Nassau Dillenburg, stadhouder van Friesland in de periode 1584-1620, stadhouder van Groningen in de periode 1594-1620 en stadhouder van Drenthe in de periode 1596-1620
Hij was kapitein-generaal van het leger van Friesland en samen met prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden. Het huwelijk was tegen de zin van Jan de Oude vanwege de schulden van Willem van Oranje. Een ander beletsel was het gegeven dat zij neef en nicht waren. Anna werd echter al snel ziek en zij overleed tijdens haar eerste zwangerschap in juni 1588. Willem Lodewijk kwam het verlies van zijn vrouw niet te boven en is nooit hertrouwd.

Graaf Willem-Frederik en zijn vrouw Anna 
2) Jan VII * Dillenburg (*07-06-1561 + Siegen 27-09-1623)
Jan erfde de tak Nassau Siegen. Jan trouwde twee keer. Het eerste huwelijk met gravin Magdalena van Waldeck, dochter van Filips IV van Waldeck-Wildungen en Jutta van Isenburg werd op 9 december 1581 op Slot Dillenburg voltrokken. Zij kregen twaalf kinderen.
Het tweede huwelijk was met Margaretha van Holstein-Sonderburg. Met haar kreeg hij 13 kinderen.
Jan VII (Links) en zoon Philips (rechts)

 

3) George (* Dillenburg 01-09-1562 + Dillenburg 09-08-1623 Nassau Beilstein)
4) Elisabeth (* Dillenburg 24-01-1564 + Birnstein 05-05-1611)
x 1e (03-1-1583) Philips IV, graaf van Nassau Saarbrucken (*14-10-1542 +12-03-1602)
x 2e (16-04-1603) Wolfgang, graaf van Ysenburg-Budingen (*29-03-1560 +21-05-1633)5)  Juliana (*Dillenburg 06-10-1565 +04-10-1630)
x 24-04-1588 Adolf Heinrich, graaf van Salm Salm (* 1557  +20-02-1566)6) Philips *Dillenburg 01-12-1566 +Rijnberk 03-09-15957) Maria * Dillenburg 12-11-1568 +10-05-1625
x 02-12-1588 Johan Lodewijk I, graaf van Nassau Wiesbaden (*10-11-1567 +20-06-1506)8) Sybilla (*Dillenburg 26-09-1569 +19-12-1576)9) Mathilde (* Dillenburg 27-12-1570 +24-06-1592)10) Ernst Casimir * Dillenburg 22-12-1573 +Roermond 06-06-1632
x 1607 met Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel (Wolfenbüttel, 20-02-1592 – Arnhem, 23-01-1642)
Ernst Casimir was Graaf van Nassau-Dietz (1606-1632) , Stadhouder van Friesland (1620–1632) en stadhouder Groningen en Drenthe (1625–1632)11) Lodewijk Gunther * Dillenburg 15-02-1575 + Sluis 12-09-1604

Lodewijk Gunter

12) doodgeboren zoon  in 1579

2e huwelijk

13) Zoon * en + Dillenburg 19-07-1581

14) Maria Amalia * Dillenburg 27-07-1582 + Braunfelds 31-10-1635
x 23-08-1600 Willem I, graaf van Solms Braunfelds *18-04-1570 +03-02-1635

15) Cunegonda * Dillenburg 12-07-1583 +04-04-158416) Zoon * en + Dillenburg 23-02-1585

3e huwelijk
17) George Lodewijk (1588, leefde 4 dagen)

18) Johan Lodewijk (* Dillenburg 06-08-1590 +10-03-1653)
x 26 augustus 1617 Ursula van Lippe Detmold (* Detmold 25-02 -1598 – + Hadamar 17 -07- 1638  )

Johann-ludwig-hadamar.jpg
Johan Lodewijk

Hij zetten de lijn Nassau Hadamar voort.

19) Johanetta Elisabeth (* Dillenburg 13-02-1593  + Huis Limpurg 13-10-1654)

20) Anna Johanna (1594-1654)
x 1619 met Joan Wolfert van Brederode (*Vianen, 12-07-1599 –  + Petershem, 3-09-1655)

21) Magdalena (*13 november 1595  + Erbach, 31 juli 1633)
x 1624  George Albert van Erbach (*16 -12-1597 – + 25 november 1649 in Erbach)

22) Anna Amalia (1599-1667)
x 24-10-1648 Wilhelm Otto van Isenburg Birstein

23) Juliana (1602, datzelfde jaar overleden)Jan van Nassau erfde in 1559 als oudste broer na Willem van Oranje de Nassause goederen van het geslacht Nassau in Duitsland, omdat zijn broer Willem van Oranje de nalatenschap van zijn neef René van Chalon geërfd had, namelijk het prinsdom Orange in Frankrijk en de bezittingen in de Nederlanden. Jan was evenals zijn andere broers Luthers opgevoed, maar ging in 1572 uit overtuiging over tot het calvinisme. In 1577 was hij in de Nederlanden, en fungeerde hij korte tijd als stadhouder van Gelre. In 1579 vervulde hij een belangrijke rol bij de tot standkoming van de Unie van Utrecht. Een jaar later echter verliet hij de Nederlanden omdat hij zich niet kon vinden in de Fransgezinde politiek van zijn broer Willem. Hij keerde terug naar Slot Dillenburg.

Jan van Nassau kan worden gezien als de stamvader van het huidige in Nederland regerende vorstenhuis. De afstamming verloopt via zijn zoon Ernst Casimir. Jan VI van Nassau-Dillenburg is begraven in de Evangelische Stadskerk in Dillenburg.
Jan was graaf van Nassau-Dillenburg en verkreeg in 1569 de titel van graaf van Siegen, Hadamar en Diez. In 1561 volgde de titel graaf van Beilstein. Hij heeft verschillende belangrijke functies vervuld. Hij miste echter wel de takt en de diplomatieke gaven van zijn broers Willem en Lodewijk.
Willem van Oranje in 1580
Links: Jan zijn broer Willem. Rechts:  Jan (zittend) met broers Lodewijk (links) Adolf, (midden) en Hendrik (rechts)


Na zijn overlijden werd, naar wat hij in zijn testament had laten zetten, Nassau verdeeld over zijn vijf dan nog levende zonen. Nassau viel uiteen in de graafschappen Nassau-Dillenburg (Willem Lodewijk), Nassau-Siegen (Jan), Nassau-Beilstein (George), Nassau-Dietz (Ernst-Casimir) en Nassau-Hadamar (Johan Lodewijk).

Ernst Casimir, graaf van Nassau Dietz (* Dillenburg 22-12-1573 +Roermond 06-06-1632) was de zoon van Jan de Oude en zijn 1e vrouw Elisabeth van Leuchtenberg Hij trouwde op 8 juni 1607 in Groningen met Sofia Hedwig, prinses van Brunswijk Wolfenbuttel  (* Wolfenbuttel 13-06-1592 + Arnhem 23-06-1642)
Hij was graaf van Nassau Dietz van 1606 tot 1632, stadhouder van Groningen en Friesland in de periode 1620-1632, stadhouder van Drenthe van 1625 tot 1632. Na het overlijden van zijn vader volgde Ernst Casimir hem op als graaf van Nassau-Dietz. Na de dood van zijn oudere broer Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg in 1620, trachtten prins Maurits van Oranje en zijn halfbroer Frederik Hendrik graaf van Nassau diens stadhouderschap van Friesland over te nemen. Willem-Lodewijk had aan het eind van zijn leven echter Ernst Casimir aangewezen en de Staten van Friesland kozen zijn zijde

.Ernst Casimir van Nassau-Dietz (Wybrand de Geest, 1635).jpgHendrik Casimir I van Nassau-Dietz.jpg
Ernst Casimir en zoon Hendrik CasimirErnst Casimir overleed in juni 1632, 58 jaar oud, toen hij bij de inspectie van de loopgraven bij een beleg van Roermond door een musketschot in zijn hoofd werd getroffen. Hij werd als graaf van Nassau-Dietz opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir, die door de Staten van Friesland en Drenthe ook tot stadhouder werd benoemd. Sofia Hedwig kreeg door haar huwelijk de titel gravin van Nassau Dietz. Bij haar huwelijk bracht zij het graafschap Spiegelberg in het huis Nassau-Dietz in. Sophia Hedwig liet het graafschap na aan haar tweede zoon, Willem Frederik van Nassau-Dietz, de latere stadhouder van Friesland. Spiegelberg deelde vanaf dat moment de lotgevallen van het huis Nassau-Dietz (sinds 1702 Oranje-Nassau). koning Willem I verkocht zijn rechten aan het koninkrijk Hannover.

Uit het huwelijk van ernst Casimir en Sofia Hedwig komen de volgende kinderen

JSophia met drie van haar kinderen

1) Levenloze dochter Arnhem 12-05-1608

2) Levenloze dochter Arnhem 22-12-1609

3) Zoon * Arnhem 11-08-1610 + Arnhem 12-08-16104) Hendrik Casimir I (* Arnhem 10-02-1612 + Hulst 22-07-1640). Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1632-1640 Van 1620 tot 1640 was hij ook nog landcommandeur van de Duitse Orde. Hij was opvolger van zijn vader, Ernst Casimir, Hendrik Casimir was betrokken bij het Beleg van Breda, samen met stadhouder Frederik Hendrik.

Op 4 juli 1640 raakte hij gewond in Sint Jansteen bij de Slag bij Hulst, een verwonding waaraan hij enkele dagen later overleed. Hendrik Casimir ligt begraven in Leeuwarden in de Grafkelder van de Friesche Nassau’s.
Hendrik Casimir was ongehuwd en had geen kinderen. Hij werd in Friesland opgevolgd door zijn broer Willem Frederik.
5) Willem Frederik graaf van Nassau Dietz (* Arnhem 17-08-1613 +Leeuwarden 31-10-1664)
x Kleef Albertina Agnes, gravin van Nassau  (* Den Haag 19-04-1634 + Oranjewoud 24-05-1696)
Willem Frederik was Stadhouder van Friesland 1650-1664 Stadhouder van Groningen en Drenthe 1640-1664

6) Elisabeth * Leeuwarden 25-07-1614 + Groningen 18-09-16147) Johan Ernst * Leeuwarden 19-03-1617 + Leeuwarden 15-08-1617

8) Maurits * Utrecht 21-02-1619 +Groningen 18-09-1628

9) Elisabeth * Leeuwarden 25-11-1620 + Berleburg 13-05-1665
x 17-08-1646 Bernhard, graaf van Sayn Wittgestein Berleburg (*30-11-1620 +13-12-1675)


Willem Frederik

Uit het huwelijk van Willem Frederik en Kleef Albertina Agnes, gravin van Nassau werden de volgende kinderen geboren
Willem Frederik van Nassau.jpgPortrait of Albertina Agnes of Nassau, Cornelis de Visscher (1649).jpg

Willem Frederik en zijn vrouw en Kleef Albertina Agnes


1) Amalia (*Den Haag 25-11-1655 +Allstedt 16-02-1695)
x  28-11-1690 Johan, hertog van Saksen Eisenach (*Eisenach 17-10-1666 + Eisenach 04-01-1729)

2) Hendrik Casimir II (*Den Haag 28-01-1657 +Leeuwarden 25-03-1696)
Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau (*Kleef, 16-08-1666 – Slot Oranienstein, 18-04-1726)

3) Elisabeth (*Den Haag 30-07-1664 +Leeuwarden 13-01-1697)

JAlbertine Agnes van Oranje-Nassau en haar drie kinderen

Willem Frederik studeerde in Leiden en Groningen en nam daarna dienst in het leger van Frederik Hendrik van Oranje. In 1640 nam hij deel aan de strijd om Hulst, waarbij zijn oudere broer Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz sneuvelde. Vervolgens ontstond een conflict met Frederik Hendrik van Oranje over de vraag wie Hendrik Casimir zou opvolgen als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.

Frederik Hendrik by Michiel Jansz van Mierevelt.jpg
Frederik Hendrik

Als opperbevelhebber van het leger weigerde Frederik Hendrik dan ook om Willem Frederik tot veldmaarschalk te benoemen. Willem Frederik deed er alles aan om Frederik Hendriks vertrouwen te winnen. Uiteindelijk werd hij stadhouder van Friesland en Frederik Hendrik van Groningen en Drenthe. Tegen die tijd was de Tachtigjarige Oorlog bijna ten einde. In 1650, na het overlijden van Frederik Hendrik en zijn zoon en opvolger Willem II, werd Willem Frederik alsnog stadhouder van Groningen en Drenthe.

Tijdens een jachtpartij wilde Willem Frederik een schot lossen met zijn zadelpistool, dat weigerde af te gaan. Bij het schoonmaken van het pistool kreeg hij een schot door zijn kin en kaak (24 oktober). Al zijn tanden zaten los en hij kon niet meer slikken. Een week later stierf hij. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de grafkelder van de Friesche Nassau’s in Leeuwarden. Het pistool waarmee hij zich doodde, bevindt zich in het Rijksmuseum Amsterdam.

Hij werd na zijn dood in 1664 opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir II; zijn weduwe Albertine Agnes werd  in Friesland regentes voor hun zoon. Tijdens het regentschap moest Albertine Agnes in 1672 het hoofd bieden aan de aanvallen van Bernhard von Galen, de bisschop van Münster.

In 1676 kocht Albertine Agnes een landgoed nabij Heerenveen, dat Oranjewoud ging heten. Ze liet hier lange lanen, singels en tuinen in barokstijl aanleggen en liet een begin maken met de bouw van een paleis, Paleis Oranjewoud, waarvan allereerst de twee vleugels werden gerealiseerd. Op dit buiten is zij overleden. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau’s in Leeuwarden.

Paleis Oranjewoud

Hendrik Casimir II 
Hendrik Casimir II (*Den Haag 28-01-1657  +Leeuwarden 25-03-1696) zoon van Willem Frederik en Albertine Agnes, trouwde  op 16-11-1683 in Dessau met Henriette Amalia, prinses van Anhalt Dessau (* Kleef 26-08-1666 + Oranienstein 18-04-1728.) Henriette Amalia was een dochter van Johan George II van Anhalt-Dessau en Henriëtte Catharina van Nassau en daarmee een kleindochter van Frederik Hendrik van Oranje en Amalia van Solms. Nassau Dietz is sinds 1652 Rijksvorst van Nassau Dietz

Hendrik Casimir was Stadhouder van Groningen en Friesland 1664-1697 , Stadhouder van Drenthe 1674-1697. Zijn moeder Albertine Agnes is regent en voogdes van 1664-1697

Hendrik Casimir volgde, aanvankelijk onder voogdijschap van zijn moeder, zijn vader na diens overlijden in 1664 op als stadhouder van Friesland en Groningen. In 1675 verklaarden de Staten van Friesland het stadhouderschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Hendrik Casimir II werd daardoor de eerste Friese erfstadhouder. Zoals zijn voorgangers werd hij officier in het leger van de Republiek, maar met zijn neef en opperbevelhebber Willem III van Oranje kon hij slecht overweg. In 1674 liep hij zelfs over naar de Fransen. Hij keerde terug in 1688 tijdens de Negenjarige Oorlog, en in 1689 werd hij tot derde veldmaarschalk in het Staatse leger benoemd. Toen hij na de dood van Waldeck, de eerste veldmaarschalk, in 1692 niet diens positie kreeg toebedeeld, voelde hij zich gepasseerd en nam in 1693 opnieuw ontslag.

Hendrik Casimir II en zijn Henriette Amalia, prinses van Anhalt Dessau

Kinderen uit dit huwelijk:
1) Willem (*Leeuwarden 24-06-1685 + Leeuwarden 15-06-1686)

2) Henriette (*Leeuwarden 24-07-1686  +Oranienstien 22-02-1754)

3) Johan Willem Friso (*Dessau 04-06-1687 + Moerdijk (verdronken) 14-07-1711)

4) Amalia *Leeuwarden 29-01-1689 + Oranienstien 12-01-1711
Zij werd vernoemd naar haar peettante Maria II van Engeland die was aanwezig tijdens haar doop op 8 februari 1689 in de Grote Kerk van Den Haag.

5) Sofia (*Leeuwarden 08-03-1690 + Oranienstien 01-03-1734)
x Leeuwarden 27-05-1708  Greefwald 02-06-1710
Karel Leopold, Hertog van Mecklenburg-Schwerin (*Schwerin 26-02-1678 + Schwerin 28-11-1747)

6) Isabella (*Leeuwarden 22-01-1692 + Dillenburg 18-09-1757)
x Oranienstien 15-04-1725 Christiaan, vorst van Nassau Weilburg (*Dillenburg 11-08-1688 + Dillenburg 28-08-1739)

7) Johanna (*Leeuwarden 15-12-1693 + Oranienstien 19-03-1765)

8) Louisa * Leeuwarden 22-01-1695 + Oranienstien 20-01-1758

9) Casimira * Leeuwarden 29-06-1697 + Leeuwarden 18-12-1738

Johan Willem Friso
Johan Willem Friso van Nassau Dietz * Dessau 04-06-1687 + Moerdijk (verdronken) 14-07-1711, was een zoon van Hendrik Casimir II en Henriette Amalia.

Bij het overlijden van zijn vader in 1696 werd hij vorst van Nassau-Dietz en tot stadhouder benoemd van de gewesten Friesland en Groningen. Zijn moeder Henriette Amalia trad op als regentes tot 1707. Toen nam Johan Willem Friso de functie van stadhouder van Friesland daadwerkelijk op zich, en in 1708, toen hij meerderjarig werd, tevens het stadhouderschap van Groningen. Johan Willem Friso was via zijn beide grootmoeders een afstammeling van de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje. Zijn grootmoeders, Albertine Agnes van Nassau en Henriëtte Catharina van Oranje, waren zussen van elkaar, dochters van prins Frederik Hendrik van Oranje en kleindochters van Willem van Oranje.

Als enige erfgenaam van zijn achterneef stadhouder Willem III, die in 1702 overleed, erfde hij de titel Prins van Oranje. Echter, direct na het openvallen van het testament, maakten ook de Fransman Frans Lodewijk van Bourbon-Conti en Willems neef Frederik I van Pruisen aanspraak op de titel Prins van Oranje. In 1711 werd besloten de erfeniskwestie in Den Haag te bespreken. Johan Willem Friso erfde de buitenplaats in Oranjewoud, van zijn grootmoeder prinses Albertine Agnes van Nassau, en wilde hier een paleis neerzetten. Hij liet Daniël Marot het paleis Oranjewoud ontwerpen, en in 1708 werd met de bouw begonnen. Na zijn dood ging zijn echtgenote, Maria Louise van Hessen-Kassel, verder met dit project.

Johan Friso en zijn vrouw Maria Louise 

Op 14 juli 1711 kwam Johan Willem Friso aan bij de Moerdijk nabij Strijensas. Hier wilde hij het Hollandsch Diep oversteken om zo naar Den Haag te kunnen, in verband met een bespreking met zijn rivaal, Frederik van Pruisen, over de erfenis van zijn achterneef koning stadhouder Willem III. Het weer was goed, maar er leek een flinke bui op komst. De prins liet zijn boot bij een groter vaartuig aanleggen. Om het zelf droog te houden, nam hij plaats in een klein vissersvaartuig waarop zijn koets verscheept stond. Toen de boot bijna de overkant had bereikt, was de bui uitgebleven. De prins was inmiddels uit zijn koets gekomen. De schipper moest de zeilen nog even wenden en daarna kon het gezelschap aan land gaan. Echter, de zeilen weigerden en plots kwam er een flinke windvlaag aanzetten. Deze vulde het zeil en de boot helde over en schepte water. Alle opvarenden vielen overboord. Een persoon (Du Tour) wist zich aan de portierkruk van de koets vast te klemmen. Prins Johan Willem Friso klemde zich weer aan hem vast, maar kon hem niet vasthouden toen een golf hem meesleurde. De schipper zette tevergeefs een reddingsactie op touw; de jonge prins verdronk, evenals zijn kamerheer. De overige opvarenden konden wel worden gered. Pas acht dagen na het ongeluk zag een schipper het lijk van de prins drijven, op ongeveer de plaats van het ongeluk. Op 25 februari 1712, ruim 7 maanden na zijn dood, werd Johan Willem Friso bijgezet in de grafkelder van de Friesche Nassau’s in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Johan Willem Friso trouwde op 26 april 1709 te Kassel met
Maria Louise van Hessen-Kassel (* Kassel 07-12-1688  + Leeuwarden 08-04-1765)

1) Anna Amalie *Leeuwarden 23-10-1710 + Durlach 18-09-1777 x Leeuwarden 08-09-1727 Frederik, prins van Baden Durlach * Durlach 07-10-1703 +Durlach 26-03-1732

2) Willem IV Carel Hendrik Friso * Leeuwarden 01-09-1711 + Paleis Huis ten Bosch, Den Haag 22-10-1751 Willem IV werd na het overlijden van zijn vader geboren.                                                 

File:StadhouderWillemIV(4).jpg
Maria Louise van Hessen-Kassel met haar kinderen en links Willem IV op latere leeftijd.


Het is al weer even geleden dat ik de vorige delen geplaatst heb. Lees ze gerust nog eens terug. Nogmaals bedank Anja.
De  foto’s uit dit bericht vallen onder het publieke domein. Ze zijn gevonden met behulp van Wikipedia

De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 4 – Stadhouder Koning Willem III en zijn familie

In de serie ‘De Oranjes van het verleden naar het heden’ behandeld  Anja, de geschiedenis van de oranjes in 15 delen vanaf 1163 tot heden. Het even op zich laten wachten maar dan echt het volgende deel. Weer bedankt Anja!
  File:Coat of Arms of England (1694-1702).svg

Deel 4: Stadhouder Koning Willem III en zijn familie

Huis Oranje Nassau                                                                   Huis Stuart

/                                                                                                          / 

 Willem van Oranje 1533-1584                                               James I 1566-1625

============================================================== 

/                                                                                  /                                /
Frederik Hendrik 1584-1647                         ===============================
                                                                        / Charles I 1600-1649   Elisabeth 1595-1662 
/                                                                                   /                          /        /
 Willem II 1626-1650  x Mary Stuart       Charles II–)James II George I 1660-1727 x Anna 1665-1714
 / 
 x Willem III 1650-1702…………….x …………….Mary—————-)  
Koning en koningin van Engeland; geen nakomelingen Koning en koningin in Engeland Erfgenaam in de Republiek der Nederlanden is Johan Willem Friso, stadhouder van Friesland

Willem Hendrik van Oranje is geboren te Den Haag op 14 november 1650 als zoon van Prins Willem II en May Stuart. Willem III van Oranje werd geboren acht dagen na het plotselinge heengaan van zijn vader, stadhouder Willem II. Het eerste stadhouderloze tijdperk was een feit. Voor de regenten was dit een uitgelezen kans om zich van het instituut stadhouder te ontdoen. Willem II had vlak voor zijn dood door een staatsgreep een militaire dictatuur gevestigd en de leiders van de regenten in Slot Loevestein laten opsluiten, in de Republiek het gebruikelijke gevang voor politieke gevangenen. De periode erna kreeg dan ook later als bijnaam de Ware Vrijheid. Willem, vanaf 1657 onderricht in de staatsreligie van het calvinisme door dominee Cornelis Trigland, kreeg vanaf 1659 onderwijs op de Universiteit van Leiden, zonder daar echt student te zijn. Hij interesseerde zich weinig voor boekenwijsheid maar meer voor de schone kunsten, in het bijzonder tuinarchitectuur.

Slot Loevestein 

Zijn moeder en grootmoeder Amalia van Solms probeerden verschillende provincies zover te krijgen Willem alvast als hun toekomstige stadhouder aan te wijzen, maar dat mislukte. Gedurende de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog 1665-1667 begonnen er echter al stemmen op te gaan voor sterkere leiding. De bemoeienis van Willems oom, Karel II van Engeland, één van de drie voogden – De Witt, De Graeff en Gillis Valckenier – van Willem nadat zijn moeder in 1660 overleden was, leidde echter tot een tegenreactie. De astmatische en gebochelde Willem werd in april 1666 tot Kind van Staat verklaard, nadat Amalia omgekocht was. Willem speelde samen met de zonen van De Graeff – Pieter en Jacob – in het huis aan de dijk naar Soest (het latere Paleis Soestdijk).

In 1668 werd hij ook aangewezen als eerste edele van de Staten van Zeeland: de eerste van de adellijke afgevaardigden. Amalia en zijn derde voogd Frederik Willem van Brandenburg verklaarden Willem nu meerderjarig, wat eigenlijk illegaal was: een man bereikte toen pas meerderjarigheid met 23 jaar. In 1670 werd hij lid van de Raad van State met vol stemrecht.

Willem Hendrik van Oranje (Willem III) op 10 jarige leeftijd 

Vanaf november 1670 tot februari 1671 bezocht Willem Engeland om zijn oom Karel II te bewegen eindelijk eens wat te gaan aflossen van de enorme schuld die het Huis Stuart sinds de Engelse burgeroorlog aan het Huis van Oranje had, wat niets opleverde. In het rampjaar 1672 veranderde alles. In februari werd Willem benoemd tot kapitein-generaal. De Oranjepartij greep de macht: de prins werd op 4 juli benoemd tot stadhouder van Holland en op 16 juli van Zeeland. Op 5 juli bezocht Lord Arlington, op zijn reis alom toegejuicht door de bevolking, Willem in Nieuwerbrug en eiste zijn capitulatie; in ruil zou hij prins van Holland mogen worden. Willem weigerde echter resoluut. Arlington sloot toen met de Fransen het Akkoord van Heeswijk om geen aparte vrede te sluiten. Karel, die wat ongelukkig was met Arlingtons intimiderende aanpak, stuurde Willem op 18 juli een sussende brief: zijn neef moest goed begrijpen dat dit alles niet persoonlijk bedoeld was maar tegen het regentenregiem gericht. Was dat eenmaal verdwenen dan zou vrede snel volgen. Willem antwoordde met een tegenaanbod: hij zou prins van Holland worden en met Engeland apart vrede sluiten in ruil voor £400.000 ineens, jaarlijks £10.000 pond haringrechten, Suriname en de stad Sluis. Karel wees dit echter af. Op 15 augustus publiceerde Willem Karels brief van 18 juli om het volk tegen raadpensionaris Johan de Witt op te zetten. Ondertussen verliep de oorlog al gunstiger.

portrait of a woman with brown hair in a blue-and-gray dressportrait of a man clad in armour, looking right

Mary Stuart en Willem III 

Willems echtgenote Maria Stuart was de oudste dochter van de in 1685 koning geworden Jacobus II van Engeland en dus zijn volle nicht. Zij was in 1677 tot een huwelijk met Willem gedwongen door haar oom Karel die even een anti-Franse politiek moest volgen om zijn binnenlandse positie te versterken. Tot de geboorte van Jacobus’ zoon in 1688 was zij de erfgename van de drie tronen van Engeland, Schotland en Ierland. Haar vader was katholiek en streefde een absolute monarchie na.

Mary werd geboren te Londen op 30 april 1662 en zij overleed in Londen op 28 december 1694. Zij regeerde als koningin over Engeland en Ierland vanaf 13 februari 1689 en als koningin van Schotland (als Mary II of Scotland) vanaf 11 april 1689 tot aan haar dood. Mary regeerde samen met haar man en neef, Willem III, die alleen verder regeerde toen zij stierf in 1694. Meestal wordt op die periode teruggekeken als de regering van Willem en Mary. Maria regeerde weinig en was niet erg in politiek geïnteresseerd, ze liet de regering dan ook vaak over aan haar man. Op de momenten wanneer Willem meeging op militaire campagnes nam Mary de regering op zich.

Na de dood van koningin Mary II, regeerde Willem III alleen verder als koning. Het laatste levende kind van prinses Anna, Willem, hertog van Gloucester, stierf in juli 1700 en het was duidelijk dat Willem geen kinderen meer zou krijgen; daarom nam het Parlement de Act of Settlement (1701) aan. Die regelde dat na de dood van Willem III eerst Mary’s zus Anna, koningin zou worden. Doordat zij ook geen kinderen meer had, vormde het dichtstbijzijnde protestantse familielid, Sophia van de Palts en haar nakomelingen, de nieuwe linie troonopvolgers. Koning Willem III stierf in 1702 en werd opgevolgd door zijn schoonzus Anna. Toen koningin Anna stierf in 1714 werd de zoon van Sophia, George, de nieuwe koning als koning George I.
GeorgeIKneller1714.jpg

Sophia van de Palts  en zoon George 

Koning Stadhouder Willem III stierf kinderloos op Kensington Palace, 19 maart 1702 aan longontsteking, als complicatie bij een gebroken sleutelbeen, na een val van zijn paard dat struikelde over een molshoop. Het ongeluk vond plaats op 20 februari bij Hampton Court, vanwaar de koning werd overgebracht naar Kensington Palace. Per ongeluk viel hij in slaap bij een open raam. Hij kreeg koorts en stierf op 19 maart. Vanwege zijn kinderloosheid ontstond ook hier een opvolgingsprobleem. Hij had wel geprobeerd om Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, de zoon van de Friese stadhouder Hendrik Casimir (en kleinzoon van Albertine Agnes, dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau), tot opvolger aan te wijzen, maar in Engeland werd Willem opgevolgd door Anne, de zuster van Mary. In Holland werd het Tweede Stadhouderloze Tijdperk uitgeroepen. (Het Tweede Stadhouderloze Tijdperk is een periode in de Nederlandse geschiedenis waarin verschillende gewesten van de Verenigde Provinciën met verscheidene tijdsduren geen stadhouder aan het hoofd van het bestuur hadden staan. Het tijdperk duurde voor Holland, Zeeland, Utrecht, en Overijssel van 1702 tot 1747, voor Gelre en Drenthe van 1702 tot 1722, voor Groningen van 1711 tot 1718, en voor Friesland van 14 juli tot 1 september 1711.) Koning Frederik I van Pruisen riep zich tot prins van Oranje uit, waarbij hij zich beriep op het testament van stadhouder Frederik Hendrik die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranjes al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte, die de moeder was van Frederik I van Pruisen. Het vorstendom Orange ging echter over op het huis Bourbon-Conti en in hun naam verdreef koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad. De strijd om de nalatenschap zou zich nog dertig jaar voortslepen. In 1732 werd ten slotte het Traktaat van Partage getekend. Pruisen kreeg het graafschap Lingen, Moers en Opper-Gelre, behalve Venlo en Roermond. Zowel Oranje-Nassau als Brandenburg mochten de titel Prins van Oranje voeren, hoewel daar geen enkele bestuurlijke macht in het prinsdom zelf meer aan verbonden was.

Louis Volders 001.jpgWeidemann, Friedrich I Preußen.jpgLouis XIV of France.jpg
Van links naar rechts: Johan Willem Friso , Frederik van Pruisen , Lodewijk XIV

Het graf van Willem III bevindt zich in Westminster Abbey te Londen. Hij is daarmee één van de weinige Oranjes sinds prins Willem I die niet in de grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk te Delft is bijgezet. Het graf wordt door een kleine tegel in de vloer aangeduid. Er is geen monument.

File:Westminster Abbey - Thomas Hosmer Shepherd.png
Westminster Abbey (Londen.) 

De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 3: Stadhouder Willem II en zijn familie

In de serie De Oranjes van het verleden naar het heden behandeld Royalfan Anja, de geschiedenis van de oranjes in 15 delen vanaf 1163 tot heden. Vanwege de volle agenda van het koningspaar (en ook van mijzelf) heeft het even op zich laten wachten maar dan nu het derde deel. Weer bedankt Anja! 

File:Coat of Arms of England (1694-1702).svg

Wapen van de Nassau’s sinds de 13e eeuw Wapen van Koning stadhouder Willem IIII

Deel 3: Stadhouder Willem II en zijn familie

Stadhouder Willem II is een zoon van Prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms

Willem de Rijke                                      x                     Juliana van Stolber
                  /                                                                           /
Willem van Oranje 1533-1584    x  4e Louise de Coligny       Elisabeth x Coenraad van Solms
               /                                                                                        /
Frederik Hendrik 1584-1647         x                              Amalia van Solms 1602-1675                    
 /                         /                               /                            /                         /                 /                             
Willem II      Louise Henriette    Isabella          Albertina Agnes  Henriette    Maria                          1626-1650     1627-1667             1632-1642    1634-1694            1637-1708  1642-1688
Stadhouder Frederik Hendrik met Amalia van Solms. Naast haar hun jongste dochter Maria en hand in hand de dochters Albertine en Henriëtte Catharina.

Uit het huwelijk van Frederik Hendrik en Amalia van Solms werden negen kinderen geboren, van wie er vier jong stierven.

1) Willem II van Oranje *27-05-1626 +06-11-1650

2) Louise Henriette *07-12-1627 +18-06-1667
                           X 07-12-1646 Frederik, Keurvorst van Brandenburg *16-02-1620 +09-05-1688

3) Henriette Amalia *26-10-1628 + -12-1628

4) Elisabeth *04-08-1630 +05-08-1630

5) Isabella Charlotte *26-04-1632 + -04-1642

6) Albertina Agnes *09-04-1634 +24-05-1696
                               X 1652 Willem Frederik van Nassau Dietz *07-08-1613 +31-10-1664  

7) Henriette Catharina *10-02-1637 +03-11-1708
                             X 06-07-1659 Johan George II, vorst van Anhalt Dessau*17-11-1627 +07-08-1693

8) Hendrik Lodewijk *30-11-1639 +29-12-1639

9) Maria *05-09-1642 +20-03-1688
              X 23-09-1666 Lodewijk Hendrik, graaf van Palts Simmern*11-10-1640 +03-01-1674
              dit huwelijk bleef kinderloos    

 

Links: Louise Henriette & Frederik  Midden: Isabella 1632-1642  Rechts:Albertina Agnes

Links:Willem Frederik van Nassau Dietz  Midden:Henriette Catharina  Rechts:Prins Willem II 1626-1650

                                                                                                                         
Frederik van Nassau Zuylenstein
Frederik Hendrik had een buitenechtelijke relatie met Margaretha Catharina Bruyns en zij hadden een zoon: Frederik van Nassau-Zuylenstein * 1624 +12-10-1672 X 18-1647 Mary Killigrew

Links het wapen van Zuylenstein en recht Frederik van Zuylenstein.
Frederik van Nassau-Zuylenstein was een Nederlands militair in Staatse dienst, het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1575 tot aan de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795. Op 15 maart 1640 werd hij door zijn vader beleend met kasteel Zuylestein (en werd aldus heer van Zuylestein). Van 1659 tot 1666 was hij gouverneur van zijn neef, de toekomstige stadhouder, prins Willem III. Door toedoen van Johan de Witt werd Willem aangenomen als Kind van Staat, waarop het ontslag van Frederik als gouverneur volgde. Frederik van Nassau-Zuylestein is de voorvader van de in Engeland woonachtige Pamela, Janet en Julie Nassau, de enige nog in leven zijnde afstammelingen in mannelijke lijn van Willem van Oranje die de achternaam Nassau dragen.

Willem II en Maria Henriëtte Stuart

Prins Willem II trouwde op 14-jarige leeftijd met de negenjarige Maria Henriëtte Stuart, de oudste dochter van koning Karel I van Engeland en wel op 2 mei 1641 in de Royal Chapel van het Palace of Whitehall in Londen. In 1642 maakte Maria echter de oversteek naar Holland met haar moeder en in 1644 begon ze haar rol in het openbare leven te spelen als schoondochter van de stadhouder. In maart 1647 volgde haar echtgenoot Willem II zijn vader op als stadhouder.


Willem II en Maria Hendriette Stuart in 1647

Prins Willem II droeg zijn steentje bij tijdens de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de Hinderlaag bij Bergen op Zoom (1643) zijn eerste wapenfeit was. De vredesbesprekingen met de Spaanse koning waren geheel niet naar zijn zin, maar zij waren al te ver gevorderd om nog tot staan gebracht te worden toen zijn vader in 1647 stierf. Ook zijn moeder speelde daarbij een rol. Zij werd voor derving van inkomsten bij vrede schadeloos gesteld. Oppositie tegen de ratificatie van de Vrede van Münster kwam van Zeeland. Willem adviseerde tevergeefs de andere gewesten ook tegen te stemmen. Daarna verliet hij Den Haag om vooral zijn onmacht tegenover het gewest Holland te verbergen. In oktober, na een jachtpartij op de Veluwe, kreeg de prins koorts. Hij bleek aan pokken te lijden en op 6 november stierf hij op 24-jarige leeftijd. Acht dagen later werd zijn erfgenaam geboren, de latere stadhouder Willem III. Willems stoffelijk overschot werd in maart 1651 bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft. De Staatsgezinde maakten gebruik van de verwarring in het vijandelijke orangistische kamp. Er was een grote meerderheid ontstaan die geen stadhouder meer wenste en het Eerste Stadhouderloze Tijdperk was geboren.

Het Eerste Stadhouderloze Tijdperk is de eerste periode in de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waarin over de gewesten Holland, Zeeland en Utrecht (van 1650 tot 1672) en Gelre en Overijssel (van 1650 tot 1675) geen stadhouder werd benoemd.

Maria Henriëtte Stuart in 1652

De Prinses van Oranje, nu weduwe, werd gedwongen om het voogdijschap over haar pasgeboren zoon te delen met zijn grootmoeder Amalia, weduwe van Frederik Hendrik, en met Frederik Willem van Brandenburg. Zij was niet erg populair bij de Staatse regering vanwege de connecties met haar familie, de Stuarts. Zij bleef wonen in het stadhouderlijk paleis aan het Binnenhof, in het gebouwencomplex waar thans de Eerste Kamer der Staten-Generaal is gevestigd.

Historische dag: terugkeer Wilhelmina in Nederland

Geschreven door Yvette 
 
Wie kent niet de fragmenten van Radio Oranje met koningin Wilhelmina? Vanuit Londen probeerde ze het volk moet in te spreken en ook probeerde ze te helpen Nederland weer vrij te maken.
Zeventig jaar na de bevrijding is koningin Wilhelmina nog altijd hét boegbeeld van de verzetsstrijd in de Tweede Wereldoorlog. Vandaag is het precies zeventig jaar geleden dat de ‘Moeder des Vaderlands’ weer voet zette op eigen bodem. Geen plechtig moment met ceremonie, maar een eenvoudige gebeurtenis. 

Één ding bleek bij haar thuiskomst, na vijf jaar, onveranderd: pracht en praal is niet aan Hare Majesteit besteedt. Uit een Amerikaanse limousine verscheen een oude dame met bontjas en muts. Over een met meel getrokken streep stapte ze Zeeuws-Vlaanderen binnen. Bijna net zo snel nam ze weer plaats in de auto.
Bij haar terugkeer stuitte de koningin op de ene teleurstelling na de andere. Deels hierom besloot ze in 1948 om het stokje over te dragen aan haar enige kind, Juliana.

De vijfde van deze maand in de geschiedenis… 5 maart 1901

Voor het vieren van het vijf jarig jubileum had Anja een paar leuke ideeën. Een van deze ideeën was om elke vijfde van de maand terug te blikken op een (speciale) activiteit of gebeurtenis die ook op die de zelfde dag in het verleden plaats vond. In het tweede deel van deze speciale serie gaan we terug naar 1901. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik bezochten Amsterdam ter gelegenheid voor hun pas gesloten huwelijk. 

5 maart 1901

Groote & Co., Barend (via Rijksmuseum

Per trein kwamen Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik vandaag samen met Koningin-Moeder Emma aan in Amsterdam. Het gezelschap brengt de komende dagen een bezoek aan de hoofdstad vanwege het pas gesloten huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik.  Ondanks het slechte weer waren er genoeg mensen die het koninklijk gezelschap tijdens een rijtoer toe juichte. Op het koninklijk Paleis werden na aankomst verschillende gasten ontvangen voor een receptie. Ook werd er geluncht met o.a leden van de regering , de vice-president van de raad van state , de commissaris der koningin van Noord Holland,  de burgemeester en wethouders van Amsterdam , de president van de hoge raad ,  vice-president en procureur-generaal van het gerechtshof  , vertegenwoordigers van defensie  en de de leden van het feestcomité.

Morgen staat er nog een aubade  , een bezoek aan het Rijksmuseum en een diner gepland

De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 2: 1544-1584

In de serie De Oranjes van het verleden naar het heden behandeld Royalfan Anja, de geschiedenis van de oranjes in 15 delen vanaf 1163 tot heden. Nu het tweede deel.

File:Coat of Arms of England (1694-1702).svg

Wapen van de Nassau’s sinds de 13e eeuw Wapen van Koning stadhouder Willem III

Deel 2: 1544-1584

Het Huis Oranje-Nassau komt voort uit het Huis Nassau uit Duitsland en ontstond in 1544. Willem I, graaf van Nassau-Dillenburg (1533-1584), ook wel bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger, was elf jaar, toen bekend werd dat zijn neef Rene van Chalon hem al zijn bezittingen heeft nagelaten. Maar voordat de keizer instemt met de bepalingen van het testament vinden er lange en pijnlijke onderhandelingen plaats. En in de 1e plaats voor zijn ouders, graaf Willem en gravin Juliana. Want Keizer Karel koestert nogal wat bedenkingen tegen de Lutherse leer waarin de jonge erfgename wordt opgevoed op slot Dillenburg. Een protestantse vorst in de Nederlanden dat kon toch echt niet. Graaf Willem moest verhuizen naar de Nederlanden en ontrokken worden aan de invloed van zijn ouders. En zo al het geschiede. Willem mag de erfenis aanvaarden, op voorwaarde dat hij verder als Nederlands edelman in het Katholieke geloof zal worden opgevoed. Uiteindelijk zwichten zijn ouders voor de machtige wil van de Keizer en hebben hun zoon laten gaan.

In de 18e eeuw stierf de tak van Willem van Oranje echter uit, doordat stadhouder Willem III kinderloos stierf. De nazaten van de broer van Willem van Oranje, Willem Jan VI van Nassau-Dillenburg zetten de lijn van het huis Oranje-Nassau toen voort. Dus sinds die tijd stammen de leden van het koningshuis niet meer via de mannelijke lijn af van Willem van Oranje.

Nassau is een voormalig Duits graafschap. Later wordt het een vorstendom en tenslotte een hertogdom. Het Huis Nassau had twee takken: de Ottoonse en de Walramse lijn.

Het Huis Oranje-Nassau stamt af van de Ottoonse lijn, de groothertogelijke familie van Luxemburg van de Walramse lijn.

Keizer Karel V wil voorkomen dat door vererving de bezittingen van de Nassaus in Nederland en Duitsland in handen van één persoon, Willem van Oranje, komen. Willem van Oranje erft daarom wel alle bezittingen van René van Chalon, maar zijn broer, Jan de Oude, volgt hun vader op in het graafschap Nassau en wordt de stamvader van de Friese tak van de Nassaus.

Engelbert I van Nassau x Johanna van Polanen
                                        /
Jan IV 1410-1475 x 1440 Maria van Loon-Heinsberg 14261502
                                /
Engelbert II 1451-1504   Stadhouder der Nederlanden                         Jan V 1455-1516
                                                                                                                      /

                                                                                                             Willem de Rijke
                                                                                                                    /
                                                                                                Kinderen o.a. Jan de Oude en Willem I
Engelbert II heeft geen wettelijke nakomelingen. Erfgenaam wordt de broer van Willem de Rijke: Hendrik III

Herndrik III trouwde met  Claude van Chalon. Hun zoon Rene van Chalon werd Stadouder van Holland, Zeeland en Gelre

Rene had geen wettige nakomelingen, erfgenaam wordt Willem I, graaf van Nassau Dillenburg 1533-1484

Graaf Jan V van Nassau *09-11-1455 +30-07-1516 x 11-02- 1842 X Elisabeth, landgravin van Hessen * mei 1466 + 17-01-1523

Kinderen:
1) Hendrik III *12-01-1483 + 14-09-1538
2) Jan jong overleden
3) Ernst jong overleden
4) Willem De Rijke
5) Elisabeth * 1488 + 1559 getrouwd met Johan, Graaf van Wied
6) Maria * 1491 + 1547 getrouwd met Jobst I, graaf van Holstein

Jan V was in 1504 en 1505 stadhouder van Gelre en Zutphen. In 1504 erfde hij Breda en Vianden van zijn broer Engelbrecht II van Nassau. Na zijn overlijden erfde zijn zoon Hendrik III van Nassau zijn Nederlandse bezittingen. De Duitse bezittingen, Nassau-Dillenburg, gingen naar zijn zoon Willem de Rijke, de vader van Willem van Oranje.

Graaf Willem De Rijke *10-04-1487 op slot Dillenburg + slot Dillenburg 06-10-1559 x 1e mei 1506 Walburga van Egmont * 29-10-1490 +07-03-1529 x 2e 29-09-1531 Juliana van stolberg * 15-02-1506 +18-06-1580

Uit het 1e huwelijk:
1) Elisabeth *01-10-1515 +31-01-1523
2) Magdalena *06-10-1522 +18-08-1567 x Herman, graaf van Nieuwenaar en Meurs 1514-1578

Uit het 2e huwelijk:
3) Willem *24-04-1533 +10-07-1584

4) Hermanna *09-08-1534 + jong

5) Jan de Oude *22-11-1536 +28-10-1606 komt een apart deel van de Friese Nassau’s

6) Lodewijk *10-01-1538 +15-04-1574

7) Maria *18-03-1539 +28-05-1599 x Willem IV van den Bergh

8) Adolf *11-07-1540 +23-05-1568

9) Anna *21-09-1541 +12-02-1616 x Albrecht, graaf van Nassau-Weilburg 1537-1593

10) Elisabeth *25-09-1542 +18-11-1603 x Conrad, graaf van Solms-Braunfelds 1542-1592 Zij zijn de grootouders van Amalia van Solms, echtgenoot van Frederik Hendrik van Oranje

11) Catharina *19-12-1543 +25-11-1624 x 1560 Gunther van Schwarzburg-Arnstadt

12) Juliana *10-08-1546 +31-08-1588 x 1675 Albrecht van Schwarzburg-Arnstadt

13) Magdalena *15-12-1547 +16-06-1633 x Wolfgang von Hohenlohe-Weikersheim

14) Hendrik *15-10-1550 +14-04-1574

Willem de Rijke had een bastaardzoon: Gottfried van Nassau, ook bekend als Gottfried von Nassau-Löhnberg, kreeg van zijn vader de lenen te Löhnberg en Camberg. Zijn tak stierf in 1636 uit met het overlijden van zijn kleinzoon Hans Wilhelm von Nassau.Willem van Oranje in 1580

Links Willem van oranje. Rechts de vier broers van Willem van Oranje: de graven van Nassau Jan VI (1536-1606), zittend, Hendrik (1550-74), Adolf (1540-68) en Lodewijk (1538-74), ca. 1630.


Willem I, graaf van Nassau, Prins van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht *slot Dillenburg 24-04-1533 +Delft 10-07-1584

De Keizer stelde wel als voorwaarde dat Willem zijn opvoeding voltooide aan het Keizerlijke hof in Brussel. Ook moest hij katholiek worden opgevoed. Willems Lutherse ouders stemden daarmee in. Vanaf dat moment was Willem de Prins van Oranje.


Links Keizer Karel V en rechts koning Filips II

Keizer Karel V raakte zeer gesteld op de jonge Prins, die mede daardoor snel carrière maakte. De opvolger van Karel V, Koning Filips II van Spanje als Heer der Nederlanden, benoemde Willem in 1559 tot stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Daarna verslechterde de verhouding tussen beiden snel. Willem van Oranje had moeite met de Brusselse centralisatiepolitiek. Bovendien steunde hij de vervolging van de protestanten door Spanje niet. Op 10 juli 1584 werd Prins Willem I in Delft vermoord door Balthasar Gerards.

Willem van Oranje wordt ook wel ‘Vader des Vaderlands’ genoemd. Zijn bijnaam was Willem de Zwijger, niet omdat hij weinig zei, maar omdat hij nooit het achterste van zijn tong liet zien. Zijn officiële titels waren: Willem I, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Katzelnbogen, Vianden, Dietz, Buren, Lingen en Leerdam, Markies van Veere en Bergen op Zoom, Burggraaf van Antwerpen, Baron van Breda, IJsselstein, Diest en Cuyck.
Anna gravin van Buren

Willem trouwde 4 keer en wel als 1e met Anna, gravin van Buren op 8 juli 1551. Zij is * maart 1533 en + Breda 24-03-1558. Dit huwelijk was buitengewoon gelukkig en voor Willem was de vroegtijdige dood van zijn “Tanneque” een grote schok. Hij zocht troost in de armen van de Vlaamse Eva Elinck en uit deze verhouding werd in 1559 een zoon geboren: Justinus van Nassau (1559-1631)

Uit het huwelijk van Willem en Anna worden 3 kinderen geboren:

1) Maria *22-11-1553 +07-12-1555

2) Philips Willem *19-12-1554 +20-02-1618 x23-11-1606 Eleonora van Bourbon-Condé *30-04-1587 +20-01-1619 kinderloos huwelijk

3) Maria *07-02-1556 +10-10-1616 x07-02-1595 graaf Filips van Hohenlohe *17-02-1550 +06-03-1606

Michiel Jansz van Mierevelt - Filips Willem prins van Oranje.jpg
Filips Willem

                                                                                            

Bij de dood van zijn vader in 1584 erfde Filips Willem het vorstendom Oranje en het graafschap Buren. In 1596 mocht hij weer naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden reizen. Op dat moment werd hem echter de toegang tot de Republiek ontzegd omdat hij niet vertrouwd werd. Men beschouwde hem als vrome katholiek aanhanger van Spanje. Sinds 1596 woonde Filips Willem in de Zuidelijke Nederlanden in het Paleis van Nassau te Brussel. Op verzoek van de Noordelijke Staten-Generaal hield hij zich niet bezig met politieke zaken. In 1599 werd hij ridder in de Orde van het Gulden Vlies.

Bij het tekenen van het Twaalfjarig Bestand in 1609 ontving hij alle Nassause bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden. Met zijn protestantsgezinde broers Maurits en Frederik Hendrik voerde hij een felle strijd over de erfenis van zijn vader. Nadat hij in 1609 zijn rechten deels terug kreeg en hij weer toegang had tot de Republiek woonde hij korte tijd in Breda.

Portret uit de werkplaats van Jan Antonisz. van Ravesteyn, ca. 1609-1633
Links Maria en rechts haar echtgenoot Filips

Maria werd vernoemd naar Maria van Hongarije, de zus van keizer Karel V en landvoogdes der Nederlanden. Na de dood van Anna van Egmont in 1558 nam Maria van Hongarije Maria en haar broer Filips Willem onder haar hoede en zorgde voor een opvoeding aan haar hof. In 1567 vertrok Maria met haar vader naar Dillenburg.
Maria zette zich in om haar broer Filips Willem vrij te krijgen uit Spanje, waar hij door Filips II gegijzeld werd gehouden. Later koos Maria opnieuw de zijde van Filips Willem, die met zijn halfbroers Maurits en Frederik Hendrik in een hevige strijd verwikkeld was over de nalatenschap van hun vader.

                                                                                                          

Anna van Saksen


Willem van Oranje trouwde voor de 2e maal op 24 augustus 1561 met Anna van Saksen, dochter van de Keurvorst Maurits van Saksen. Zij *23-12-1544 +18-12-1577

Uit dit huwelijk komen 5 kinderen te weten:
1) Anna * en + 31-10-1562
2) Anna *05-11-1563 +13-06-1588 , zij huwde haar neef Willem Lodewijk van Nassau Dillenburg *13-03-1560 +31-05-1620 stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.
Het huwelijk was tegen de zin van Jan de Oude, de vader van Willem Lodewijk vanwege de schulden van Willem van Oranje. Een ander beletsel was het gegeven dat zij neef en nicht waren. Anna kreeg uit het sterfhuis van Willem van Oranje een jaarrente van 2.000 gulden mee. Anna werd echter al snel ziek en zij overleed tijdens haar eerste zwangerschap in juni 1588. Willem Lodewijk kwam het verlies van zijn vrouw niet te boven en is nooit hertrouwd.

3) Maurits *18-12-1564 +08-12-1566

4) Maurits *14-11-1567 +23-04-1625, de latere stadhouder opvolger van zijn vader in 1584. Maurits is nooit getrouwd, maar heeft wel verschillende kinderen van verschillende vrouwen.

5) Emilia *10-04-1569 +16-03-1629 X 07-11-1597 Emanuel van Portugal * 1568 +22-06-1638 Emanuel was de buitenechtelijke zoon van de Portugese troonpretendent António van Crato en Anna Barbosa.

 Links Emilia en rechts Emanuel     

Het huwelijk was fel omstreden. Emanuel was rooms-katholiek, terwijl Emilia afkomstig was uit een calvinistische familie, die niets zag in een gemengd huwelijk. Hierop besloten de verloofden zich in het geheim te laten trouwen door een rooms-katholieke priester. Toen Emilia’s familie daar lucht van kreeg (waarbij vooral haar broer Maurits zich hevig tegen het huwelijk had verzet) werd zij onder huisarrest geplaatst, waarna Emanuel besloot naar Wesel te vluchten. In december 1597 lukte het Emilia zich te verenigen met haar echtgenoot.

Anna van Saksen had uit een relatie met Jan Rubens een dochter:
Christina Dietz *22-08-1571 +1637/1638. Tot haar 16e dacht Christina dat ze een dochter was van Willem van Oranje. Bij het bereiken van haar huwbare leeftijd is zij achter de waarheid gekomen. Ze is echter nooit door Willem van Oranje erkend, maar zij is wel opgenomen in het gezin van Willem. Zij trouwde op 10 december 1596 met Johann Wilhelm von Welschenengst-Bernkott (1570-1636), burggraaf en commandant in Dillenburg. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Hans Henrich, Anna Elisabeth en Katharina.

Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was slecht en op 14 december 1571 werd Anna gedwongen in te stemmen met een scheiding. Anna werd vervolgens krankzinnig verklaard. Haar kinderen werden haar afgenomen en de resterende tijd van haar leven bracht ze door in een dichtgemetselde kamer in het paleis van de Saksische keurvorst in Dresden. Ze stierf daar aan uitputting. Ze ligt in Meißen, dat ligt in de deelstaat Saksen, Duitsland, begraven.

Charlotte van Bourbon

Op 12 juni 1575 trouwde de prins voor de 3e keer met Charlotte van Bourbon. In tegenstelling tot de andere huwelijken, zo blijkt uit zijn briefwisseling, ging het hier niet om een huwelijk uit louter berekening maar om wederzijdse genegenheid. Uit dit huwelijk werden 6 dochters geboren te weten

1) Louise Juliana *31-03-1576 +15-03-1644 x Frederik IV van der Paltz
2) Elisabeth *26-04-1577 +05-09-1642 x Henri de La Tour d’Auvergne
3) Catharina Belgica *31-07-1578 +12-04-1648 x Filips Lodewijk II van Hanau-Munzenberg
4) Charlotte Frandrina *18-08-1579 +16-04-1640 abdis in het klooster van St. Croix bij Poitiers
5) Charlotte Brabantina *17-09-1580 + augustus 1631 x Claude de La Tremoille 6) Emilia *09-12-1581 +28-09-1657 x Frederik Casimir van Palts Landsberg

Nog geen jaar na het tragische overlijden van Charlotte de Bourbon trouwde de op 12 april 1583 met Louise de Coligny *23-09-1555 en +13-11-1620. Zijn vierde vrouw was wederom een Française: de 28 jarige weduwe Louise de Teligny en de dochter van admiraal Gaspard de Coligny. Hoewel Louise de prins van Oranje alleen van naam kende, nam ze zijn aanzoek onmiddellijk aan. Dit was het enige jaar sinds 1572 dat zij niet in rouwkleding was gekleed. Het huwelijk van Willem en Louise was politiek beladen, haar Franse afkomst maakte Louise niet erg populair in de Nederlanden.
Hun zoon Frederik Hendrik werd geboren op 29 januari 1584.

Op 10 juli van datzelfde jaar overleed Willem van Oranje als gevolg van de aanslag van Balthasar Gerards en was Louise voor de tweede maal weduwe geworden.

Zij speelde als weduwe van Willem de Zwijger nog een zekere publieke rol; bij het beleg van Geertruidenberg (1593) ging zij, net als andere elegante dames, een kijkje nemen.

Nadat ze in 1619 tevergeefs bij haar stiefzoon prins Maurits had getracht de executie van Johan van Oldenbarnevelt te voorkomen, vertrok ze echter naar Frankrijk, waar ze tot haar dood in 1620 verbleef bij de Franse koningin-moeder Maria de’ Medici.

3 augustus 1584: het lichaam van de prins wordt in het koor van de Nieuwe Kerk in Delft bijgezet in een tijdelijk grafmonument. Op een onbekend tijdstip is de kist met het lichaam van de prins in een kelder onder het koor bijgezet. Deze kelder is nu deel van de Koninklijke Grafkelders van de Oranjes onder en achter het tussen 1614 en 1623 gebouwde praalgraf van Willem van Oranje. Het hart van de prins blijkt bij de balseming apart te zijn gehouden. Het werd in een kleine loden doos teruggevonden onder de gisant.

Michiel Jansz van Mierevelt - Maurits prins van Oranje-edit 1.jpgNa zijn dood werd zijn zoon Maurits Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht van 1584-1625. Na zijn dood volgde zijn halfbroer prins Frederik Hendrik hem op als Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht 1625-1647

De titel prins van Oranje behoorde na de dood van Willem van Oranje toe aan zijn oudste zoon Filips Willem, van 1568 tot 1609 gegijzeld in Spanje. Deze kwam vrij in 1609 en kreeg de Bredase bezittingen en die van zijn moeder, Anna van Egmont, met bijbehorende titel tot zijn beschikking. Pas na het overlijden van Filips Willem in 1618 werd Maurits officieel de prins van Oranje.

De afbeeldingen uit deze log zijn afbeeldingen gevonden via Wikipedia en vallen onder Publiek Domein 

                                                                       

De Oranjes van het verleden naar het heden: Deel 1: 1163- 1544

In de serie De Oranjes van het verleden naar het heden behandeld Royalfan Anja, de geschiedenis van de oranjes in 15 delen vanaf 1163 tot heden. Nu het eerste deel. 
File:Coat of Arms of England (1694-1702).svg

Wapen van de Nassau’s sinds de 13e eeuw Wapen van Koning stadhouder Willem III

Deel 1: 1163- 1544

Waar komt de naam Oranje-Nassau vandaan?

“Nassau De Merian Hassiae”. 

De Naam Nassau is door de graven van Laurenburg gegeven aan een burcht op een berg bij de Lahn, een zijrivier van de Rijn. De graven van Laurenburg, dit gebied in bezit genomen, zeer tegen de zin van de kerk te Worms, die eigenaar is van deze grond. Na veel harrewar kregen de Laurenburgs in 1158 officieel de burcht in leen van de kerk. De eerste van wie we zeker weten dat hij de titel Laurenburg verwisselt voor Nassau is Graaf Walram I, (1146-1198) die we daarmee als stamhouder van het geslacht Nassau kunnen bestempelen. 2 jaar later in 1160 wordt deze naam voor het eerst in een oorkonde benoemd. Walram wordt in 1198 opgevolgd door zijn zoon Hendrik. Hendrik van Nassau gestorven in 1247 krijgt al spoedig de naam “De Rijke”. En dat niet voor niets, want hij wordt als een van de rijkste vorsten van de hele Rijnstreek beschouwd. Deze graaf laat in 1240 het slot Dillenburg bouwen, het slot waar 3 eeuwen later Willem de Zwijger wordt geboren.

Er is nog een reden, waarom hij de bijnaam “De Rijke”kreeg: hij was de eerste Nassau die betrekkingen aanknoopt met de Nederlanden door in het huwelijk te treden met de Gelderse gravin Machteld. Weliswaar is zijn vrouw geen erfgename van landerijen in de Nederlanden, maar ze komt wel uit een invloedrijke familie. Zo wordt een van de 5 zonen, Jan van Nassau, in 1267 tot 40e bisschop van het Sticht Utrecht benoemd.

Een andere zoon, Rupert van Nassau wordt aartsbisschop in Trier en de andere 2 zonen Otto en Walram, worden respectievelijk stamvader van het huis Nassau en stamvader van het huis Nassau in Luxemburg

Met de uitbreiding van de familie ontstaan binnen de Ottoonse linie weer verschillende andere takken zoals o.a. Nassau-Dillenburg, Nassau-Beilstein. Nassau-Hadamar, Nassau-Beilstein, Nassau-Siegen.

                                                       Walram 1146-1198
                                                                       /
                                                     Hendrik de Rijke +1247
                                                           /
=======================================================     

                                   
Otto I (+ 1289/1290)                                                                  Walram II (1220-1276)
         /                                                                                                                                                          Otto II 1300-1351                                                                                                                                           x Adelheid van Vianden
            /                                                                                                                                                     Johan I 1339-1416
            /                       
Engelbert I    1380 – 1442                                                                                                                                      x Johanna van Polanen
/
==========================================                                                               

Johan IV  1410-1475                                                                         Hendrik II    1440-1450                                                                                                                            
/                                                                                                         /                                                    Engelbert II       1451-1504                                                           Johan V    1455-1516                                                                                                                                 
                                                                                              
=================================================================                             

Hendrik III   1483-1538                                                             Willem de Rijke    1487-1559                                                                                                                                                                        x                                                                                             x          
  Claudia van Chalon                                                             Juliana van Stolberg
/                                                                                             /                                                                   

Rene van Chalon 1519-1544                                              Willem van Oranje  1533-1584                                                                                                                                                                                                    

Graaf Engelbert I is geboren te Dillenburg rond 1370 als zoon van Graaf Johan I van Nassau Dillenburg en Margaretha van der Marck. Vanaf 1416 regeert graaf Engelbert I samen met zijn btroers. Hij trouwt op 1 augustus 1403 met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda en de Lek. Zij is * 10-01-1392 en + 15-05-1445. Zij is een dochter van Jan III van Polanen, Heer van Breda, de Lek, Geertruidenberg, Klundert, en Odillia Gravin van Salm.

De erfdochter Johanna van Polanen, Vrouwe van Breda en de Lek bracht met haar huwelijk een enorme rijkdom mee, tot haar erfenis behoorde vele Heerlijkheden en Ridderhofsteden in Holland en Brabant, Henegouwen, Utrecht en Zeeland. Door het huwelijk van Engelbert en Johanna worden de Nassau-Dillenburg tak tot de rijkste en belangrijkste adel van de Nederlanden. Engelbert I van Nassau sterft op 3 mei 1442 te Breda

Engelbert werd opgevolgd door zijn oudste twee zonen:

Johan IV *Dillenburg 01-08-1410 + Dillenburg 03-02-1475 X 07-02-1440 Maria, gravin van Loon-Heinsberg * 1426 + 20-04-1502

Hendrik II *Dillenburg 07-07-1414 + Rome 08-06- 1450 x1e 1435 Genoveva, gravin van Virneburg * + 1437 x2e Irmgrad van Schleiden

Op de foto Johan IV en zijn vrouw Maria, gravin van Loon-Heinsberg. Uit dit huwelijk naast vier dochter , 2 zonen

1) Engelbert II *Breda 17-05-1451 +Brussel 31-05-1504 x Koblenz 19-12-1468 Cimburga van Baden * 15-05-1450 + Breda 05-07-1501

Hij was graaf van Nassau, Dietz en Vianden, heer van Breda en de Lek, Roosendaal, Nispen en Wouw.

Egelbrecht II.
2)     Johan V               * Breda 09-11-1455 + Dillenburg 30-07-1516

De broer van Johan IV , Hendrik II (*Dillenburg 07-07-1414 + Rome 08-06- 1450) trouwt in 1435 met Genoveva, gravin van Virneburg en in 1437 voor 2de keer met Irmgrad van Schleiden

Hij krijgt een dochter uit zijn eerste huwelijk:

Odillia, (1437-1495) Zij trouwt de eerste keer met Filips de jongere graaf van Katzenelnbogen en voor de tweede keer met Oswald I graaf van Tierstein, geboren rond 1423 en gestorven voor 1488. Oswald I is landvoogd in de Elzas, Sundgrau en Breisgrau, Lotharings en Keuls raad.

Graaf Johan V van Nassau * Breda 09-11-1455 + Dillenburg 30-07-1516 Marburg 11-02-1482 Elisabeth van Hessen *Marburg -05-1466 + Keulen 17-01-1523

Johan V was in 1504 en 1505 stadhouder van Gelre en Zutphen. In 1504 erfde hij Breda en Vianden van zijn broer Engelbert II van Nassau.

Na zijn overlijden erfde zijn zoon Hendrik III van Nassau zijn Nederlandse bezittingen. De Duitse bezittingen, Nassau-Dillenburg, gingen naar zijn zoon Willem de Rijke, de vader van Willem van Oranje.

Graaf Johan V en gravin Elisabeth hadden 6 kinderen

1) Hendrik III van Nassau 1483-1538

2) Jan 1484-1504

3) Ernst 1486-1486

4) Willem de Rijke 1487-1599

5) Elisabeth 1488-1559 Zij trouwde met Johann von Wied

6) Maria 1491-1547 Zij trouwde met Jobst I van Holstein en Schauenburg

Graaf Hendrik III van Nassau * Siegen 12-01-1483 + Breda 14-09-1538        
  X 1e 03-08-1503 Louise Francisca van Savoye *           1485 +17-091511                                            X 2e           1515 Claudia van Chalon                *           1498 +31-05-1521         
X 3e 27-06-1524 Mencia de Mendoza                *30-11-1508 +04-01-1554
Hij had een zoon uit zijn 2e huwelijk:
René de Châlon (ca 1518-44), by Jan van Scorel.jpg

Rene van Chalon * Breda 05-02-1519 +Saint-Dizier 18-07-1544 x Bar-Le-Duc 20-08-1540 Anna van Lotharingen *25-07-1522 + Dietz 15-05-1568

1) Maria * * en + 1541 Zij leefde 3 weken en zij is bijgezet in de grafkelder van de Grote Kerk van Breda

Hij was stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht en vanaf 1543 ook van Gelre en Zutphen. Vanaf 1530 was hij prins van Oranje. In 1530 erfde hij van zijn kinderloos gestorven oom Filibert van Chalon (1502-1530), het soevereine en in naam onafhankelijke vorstendom Orange(Oranje) en een groot aantal bezittingen in het vrijgraafschap Bourgondië (Franche-Comté) en de Dauphiné. René is de eerste Nassau die zich prins van Oranje mocht noemen en door bezit van dit prinsdom een soevereine vorst was. Vanaf die tijd noemde hij zich “van Chalon”. Hij nam ook het devies van de familie “Je maintiendrai Châlon” over, dat hij later wijzigde in “Je maintiendrai Nassau”. De Nederlandse wapenspreuk “Je maintiendrai” is hiervan afkomstig.

Ook had graaf Hendrik III en aantal bastaardkinderen.
Met Elisabeth Claire van Rosenbach (1485-1540) de dochter van de gouverneur van het kasteel van Vianden:

1) Alexis van Nassau-Corroy (1506? – Corroy, 18 september 1550), stamvader van het geslacht Nassau-Corroy

2) Elisabeth (ca. 1510 – 17 februari 1550) gehuwd met Jan van Renesse heer van Elderen en van OostMalle

Met Marie de Reval:
3) Lodewijk Philips (geboren tussen 1531 en 1538) Hij had een zoon Alfons van Nassau.

Graaf Willem de Rijke van Nassau * Dillenburg 10-04-1487 + Dillenburg 06-10- 1559

Hij trouwde 2x ; de eerste keer met Walburga van Egmont en de 2e keer met Juliana van Stolberg en uit dit huwelijk stamt Willem van Oranje 1533-1584, in deel 2 meer over deze Willem. Op de onderstaande afbeeldingen staan Graaf Willem en Juliana afgebeeld.

Willemderijke.jpg

Juliana van Stolberg, de moeder van de Prins van Oranje, was een vrome en ook een verstandige vrouw, die in haar schooltje op de Dillenburg voor een voortreffelijke opvoeding van haar kinderen heeft gezorgd. Juliana was overtuigend Luthers en haar geloof heeft zeker diepe sporen in het hart van haar oudste zoon nagelaten.

Willem van Nassau-Dillenburg, de vader van de Prins van Oranje, hield zich vooral bezig met het beheer van zijn uitgestrekte landerijen en was bij zijn onderdanen een zeer geliefd persoon. Hoewel hij in zijn hart voor het Rooms Katholieke was, bleef hij de moederkerk van de Lutherse gemeente ook erg trouw. In 1533 weigerde hij het de Katholieke Orde van het Gulden Vlies, die Karel V hem wilde verlenen.

Als zijn neef Rene van Chalon, de zoon van zijn broer Hendrik III, komt te overlijden, stemde hij er wel in toe dat zijn zoon Willem een rooms-katholieke opvoeding zou krijgen aan het hof in Brussel. In 1544 was Willem erfgenaam geworden van het prinsdom Oranje, op

voorwaarde dat hij aan het hof in Brussel zou worden opgevoed. Willem de Rijke bracht zijn zoon zelf naar Brussel. Naar de gewoonte van die tijd werd de erfenis van Oranje vooral aanvaard met het oog op de familiebelangen.

Willem de Rijke overleed in 1559 en is bijgezet in de Evangelische Stadskerk Dillenburg. Zijn zoon Jan werd opvolger op de Dillenburg. Het thans in Nederland regerende vorstenhuis stamt af van zowel zoon Jan als ook Willem. Daarmee is Willem de Rijke een rechtstreekse voorvader van prinses Beatrix en haar zoon Koning Willem-Alexander.

VoorzijdeZijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima, april 2013 © RVD, foto: Koos Breukel

Nogmaals: Anja bedankt voor het maken van deze log!

Het leven van Koningin Juliana (1909-2004): De opgroeiende prinses

20 maart was het 10 jaar geleden dat ze overleed en overig precies een week (op 30 april)  is het 105 jaar geleden dat ze geboren is. Zoals beloofd aandacht voor het leven van de oud-koningin. 


Jeugd 

Waar er bij Wilhelmina nog een teleurstelling was over het geslacht werd de geboorte van koningin Juliana op 30 april 1909 enthousiast ontvangen.  Koningin Wilhelmina had meerdere miskramen gehad en de opluchting dat er toch nog een nieuwe telg was geboren was groter dan de teleurstelling over het geslacht.

De volledige naam die koningin Wilhelmina en Prins Hendrik hun dochter gaven was Prinses Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina prinses der Nederlanden,  prinses van Oranje-Nassau hertogin van Mecklenburg.
De roepnaam Juliana verwijst naar Juliana van Stolberg (moeder van Willem van Oranje) , de naam Louise naar Louise de Coligny (de echtgenote van Willem van Oranje) ,  Emma is een vernoeming naar koningin Emma (de oma van Juliana aan moederskant)  Marie, naar Marie van Schwarzburg-Rudolstadt, (oma van Juliana aan vaderskant)  en de laatste naam Wilhelmina is een vernoeming naar de moeder van Juliana

Koningin Juliana gedragen door haar moeder Koningin Wilhelmina tijdens haar doop op 5 juni 1909

Op 5 juni kon het publiek voor het eerst het prinsesje zien. Op die dag werd Juliana gedoopt in de Haagse Willemskerk. Juliana droeg de doopjurk die haar moeder had gedragen bij haar eigen doop. Haar acht doopouders waren haar oma’s Emma van Waldeck-Pyrmont en Marie van Schwarzburg-Rudolstadt, overgrootmoeder prinses Mathilde von Schwarzburg-Rudolstadt ,  prinses Marie van Oranje-Nassau, Louise Marie Elisabeth van Pruisen, oudtante vorstin Elisabeth van Waldeck-Pyrmont en haar ooms hertog Johan Albrecht van Mecklenburg-Schwerin en hertog Adolf Frederik van Mecklenburg.

Prinses Juliana , of Jula zoals ze door vrienden en familie genoemd werd,  groeide op in Paleis Het Loo in Apeldoorn en de paleizen  Noordeinde en Huis ten Bosch in Den Haag. Juliana bleef enigst kind en om de dynastie niet in gevaar te brengen had ze een beschermde opvoeding. Zo mocht ze vanwege het gevaar van besmetting alleen stevig ingepakt naar buiten en moest ze in de tuin handschoentjes aan, voor het geval dat ze een giftige bloem zou plukken.

Hoewel moeder Koningin Wilhelmina  Prinses Juliana minder wilde isoleren had de prinses in haar jeugd toch vooral contact met volwassenen. Het weinige contact wat de prinses in haar jeugd met leeftijdsgenootjes had was het klasje wat op advies van een pedagoog gevormd werd op Huis Den Bosch toen ze zes jaar oud werd. In dit klasje volgde Juliana met enkele leeftijdgenootjes basisonderwijs.  Na vijf jaar hield dat ook op en kreeg Prinses Juliana privéles op H.B.S. niveau ( nu zou dat Gymnasium zijn geweest) , dit omdat ze op haar 18de  klaar zou moeten zijn om haar moeder te kunnen opvolgen.

Studie
Van 1927 tot 1930 volgde Prinses Juliana colleges aan de Rijksuniversiteit Leiden.  De keuze van vakken werd  afgestemd op haar toekomstige taak als staatshoofd, maar ook op haar persoonlijke belangstelling voor literatuur en godsdienst. De colleges die ze volgde gingen o.a. over godsdienst­fenomenologie, moderne letterkunde, Nederlandse geschiedenis en volkenrecht, in het bijzonder gericht op de bestuursverhou­dingen in Nederlands-Indië.Haar studie werd bekroond met een erepromotie tot doctor in de letteren en de wijsbegeerte. Promotor was de bekende historicus Johan Huizinga.
Waar de prinses in haar jeugd vooral contact had met volwassenen veranderde dat tijdens haar studie Ze woonde tijdens  haar studie met enkele medestudentes in Katwijk. Met deze meiden ging ze heel normaal om, de Prinses nam ook actief deel aan het studentenleven als lid van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL).  Ze had ook contact met studenten streefde na een samenleving zonder groepen op basis van geloof/levensbeschouwing.
Foto van Prinses Juliana met haar moeder uit 1934

Meerderjarig / Taken als Prinses 

Op pad met haar moeder (1934)

Op 30 april 1927 werd Prinses Juliana achttien jaar en grondwettelijk meerderjarig. Daarmee was zij gerechtigd het Koninklijk gezag te aanvaarden. Twee dagen later werd de Prinses door haar moeder ingeleid in de Raad van State. Dit betekende ook dat ze meer taken als prinses op zich ging nemen.

In de crisisjaren (begin jaren ’30) oriënteerde de Prinses zich voornamelijk op sociaal terrein. Mede op haar initiatief kwam het Nationaal Crisis Comité tot stand, dat steun verleende aan de talrijke crisisslachtoffers. Prinses Juliana werd erepresidente van het Comité en was in die functie zeer actief. De Prinses hield het niet alleen bij dat fonds. Ze volgde haar vader, na diens overlijden in 1934, ook op als voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. Niet alleen haar vader overlijd in 1934 ook oma (Regentes Emma) overlijd en Juliana gaat steeds koninklijke taken verrichten.

*Na haar overlijden wordt Juliana weer vermeld als koningin i.p.v. prinses
Informatie met dank aan Jolande Withuis / Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland  – RVD – Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad. Foto’s afkomstig uit het RVD archief met dank aan het Nationaal Archief

Terug naar….7 januari 1937

20 maart is het het 10 jaar geleden dat koningin Juliana overleed, rond die tijd zal ik daar uitgebreid aandacht aan geven , maar vandaag alvast een begin. Het is namelijk 77 jaar geleden dat Koningin Juliana met Prins Bernhard trouwden.

7 januari 1937

Den Haag – Dit is dan eindelijk de dag, naar welke de bevolking van het hele Nederlands rijk in Europa, en overzee en zeer velen buiten onze landsgrenzen in alle vijf de werelddelen, sinds 8 september 1936 reikhalzend hebben uitgezien, de dag, die een dag van vreugde is voor ons hele volk, omdat hij een nieuwe bloei inluidt van het oude Oranjehuis.De verzuilde omroepen VARA, AVRO, KRO en NCRV waren genoodzaakt samen te werken in een nationale uitzending. Er is 6 uur lang verslag gedaan, vanaf 9 uur ’s ochtends. De centrale presentator schakelt vanuit de Centraalpost’ naar ‘Post Koninklijk Huis’, ‘Post bij de trouwkamer’ en ‘Post Plein 1813’.

Het was niet zomaar een datum want 58 jaar eerder (op 7 januari 1879) trouwde Juliana’s opa Koning Willem III met zijn Emma. De bruiloft was in de eerste plaats een familieaangelegenheid zonder de uiterlijke pracht en praal waarmee dit soort huwelijken veelal gepaard gaan.
Om nog eens een keer na te genieten nog een keer een verslag van de dag. 
Na een stormachtige dag waren heel veel mensen vandaag naar Den Haag gekomen. De dag begon met schitterend tafereel, het gehele voorplein gevuld met militairen in hun kleurige uniformen**
Om ongeveer 5 minuten over 11 kwamen Prinses Juliana en Bernhard uit paleis Noordeinde. Prinses Juliana had een jurk gemaakt van de stof ‘ivoire satin peplum’ met een lange sleep van vijf meter. De sluier werd in Parijs geborduurd met een rand van zilveren rozen en oranjebloesem.  Op de ceintuur zaten echte oranjebloesems, afkomstig van de bomen bij Paleis het Loo.Na een korte rit in de gouden koets kwam het paar aan bij het oude Haagse stadhuis waar loco-burgemeester prof. ir. C.L. van der Bilt op het paar wacht.

De plechtigheid in het oude stadhuis van Den Haag begon met het vragen van toestemming voor het huwelijk aan de moeder van de bruidegom, Prinses Armgard en de moeder van de bruid, Koningin Wilhelmina. Vervolgens stonden Juliana en Bernhard op, gaven elkaar de rechterhand en beantwoorden trouw de traditionele vragen van de burgemeester van Den Haag. Om precies 11.27 uur geven ze elkaar voor het eerst die dag een jawoord.
Daarna werd de huwelijks dag met de genodigden voortgezet in de St. Jacobskerk.  Als het paar binnentreed wordt de Lohengrins Bruidsmars gespeeld. Hofprediker prof. dr. H. Th. Obbink houdt de huwelijkspredikatie gebaseerd op de toepasselijke psalm 32 , de huwelijksinzegening wordt verricht door de oud-hofprediker ds. W.L. Welter. Hij laat de prins en prinses voor de tweede keer die dag het jawoord uitspreken en de huwelijksakte tekenen. Daarna knielt het kersverse bruidspaar om gezegend te worden , ook worden er ringen gewisseld en ontvangt Prins Bernhard een huwelijksbijbel
Daarna volgde een rijtoer door Den Haag, die het toegestroomde publiek genoeg mogelijkheid  bood om het bruidspaar te kunnen zien. De rit eindigt weer bij Paleis Noordeinde waar Juliana en Bernhard voor aanvang van het huwelijksdiner nog even de mensen begroetten vanaf het paleisbalkon. 
Het paar is ondertussen al vertrokken voor huwelijksreis , waarnaartoe is niet bekend. 

Het bruidspaar met de Bruidsmeisjes, bruidjonkers en bruidskinderen. 
Bruidsmeisjes; Hertogin Woislawa van Mecklenburg, de hertogin Thyra van Mecklenburg, Prinses Kira Kirilowna van Rusland, Prinses Sieplinde zur Lippe, Prinses Elisabeth zur Lippe, Prinses Sophie van Saksen Weimar, Jonkvrouw M.J. Baronsesse van Heemstra, Hofdame M. Rooseboom, mevrouw Michelin Moreau, Jonkvrouw Röell, Jonkvrouw A.M. de Brauw en mevrouw M. del Court van Krimpen. 
Bruidsjonkers: Baron A. von Cramm, Baron B. von Cramm, Commandant E. De Souzie van het 18e chasseurs a cheval, Prins von Windischgrätz, Baron K. von Vitinghoff, Graaf F. zu Dohna, Graaf H. Weltzeck, Graaf C. Ahlefeldt, meneer G.D.C. Baron van Hardenbroek, Jonkheer G. Beelaerts van Blokland, Jonkeer W.G. Roëll en de heer F. Moran. 
Bruidskinderen: Hertogin Eilika von Oldenburg (petekind van prinses Juliana), Gravin Svea von Oeynhausen-Sierstorpff, Prins Armin zur Lippe en Graaf Kasper von Oeynhausen-Sierstorpff.

* een citaat (wat aangepast aan huidige Nederlands) uit het de nieuwe Tilbursche courant, lees het hele origineel krantenartikel  
** citaat aangepast aan moderner nederland uit het avondblad Het Vaderland
Foto’s van RVD met dank aan Nationaalarchief

De Nederlandse koninklijke familie en ‘de soldaat van oranje’

Vanavond is Prins Pieter-Christiaan in de Theater,Hangaar op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk bij een speciale voorstelling van de soldaat van oranje. De musical viert namelijk dat het de langslopende musical in Nederland is. Door de storm afgelopen week zijn er twee voorstellingen geannuleerd en is het officiële record pas komende dinsdag, maar toch werd het vandaag al gevierd.  De musical ‘Soldaat van Oranje’ ging op 30 oktober 2010 en heeft al meer dan 1,2 miljoen bezoekers getrokken. Onder de bezoekers waren meerdere keren ook leden van de koninklijke familie. En dat is niet zonder reden. In deze log een overzicht van de eerdere bezoeken en meer over de band van de oranjes en de persoon waar de musical over gaat Erik Hazelhoff Roelfzema (de soldaat van Oranje) 

De bezoeken van de leden van de Nederlandse koninklijke familie musical 
Er zijn al meerdere leden die de musical bezocht hebben en sommige daarvan zelf ook meerdere keren.  Toenmalige Koningin Beatrix bezocht samen met prins Pieter Christiaan , Prinses Anita en Prinses Irene bij de eerste première op 30 oktober 2010, Prins Maurits was op 2 december 2010 bij de musical, Prins Pieter-Christiaan nam 23 maart 2011 voor zijn verjaardag zijn vrouw, broers , schoonzussen en ouders mee naar de musical,  prins Pieter Christiaan was 31 augustus 2011 bij de première van de nieuwe cast, koning Willem-Alexander (toen nog prins) bezocht een speciale voorstelling de musical  voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun inzet op 30 augustus 2012 en  Prins Pieter Christiaan  overhandigde vrijdagavond 9 november 2012 aan producenten Fred Boot en Robin de Levita een wimpel ter viering van het feit dat de musical de meeste voorstelling heeft gespeeld van alle Nederlandse  theaterproducties. Vandaag is Prins Pieter Christiaan dus opnieuw bij een voorstelling van de musical.

Prinses Beatrix (toen nog koningin) bij de premier op 30 oktober 2010 , Nogmaals toenmalig koning Beatrix bij de première van 30 oktober 2010Prins Pieter Christiaan en prinses Anita bij de première 30 oktober 2010 , Prinses Irene met de weduwe van Erik Hazelhoff Roelfzema tijdens de premiere op 30 oktober 2010 , In gesprek met de cast tijdens de première op 30 oktober 2010

Prins Maurits bij de musical 2 december 2010

Prins Pieter Christiaan bij (tweede) première op 31 augustus 2011 – Nog een keer Prins Pieter Christiaan (31 augustus 2011) – Prins Pieter Christiaan in gesprek tijdens de (tweede) première (31 augustus) – Prins Pieter Christiaan met de cast tijdens tweede première (31 augustus) – Nog een foto van Prins Pieter Christiaan tijdens de tweede première (31 augustus 2011) Prins Pieter Christiaan met acteur Reinier Demeijer

Toenmalig prins Willem-Alexander bij de speciale voorstelling van 12 augustus 2012

Prins Pieter Christiaan in gesprek tijdens het bezoek voor zijn verjaardag (maart 2011) , groepsfoto (maart 2011)

Foto Prins Pieter Christiaan met de cast op 9 november 2012 – Filmpje van bezoek Prins Pieter Christiaan op 9 november 2012

Prins Pieter Christiaan bezoek speciale voorstelling (28 december 2013)

De bijzondere band met het verhaal van de musical 

1945: De soldaat van oranje verwelkomd koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en de prinsesjes Beatrix en Irene in Nederland na ballingschap  (ANEFO/ Nationaal Archief)


Dat de musical ‘soldaat van Oranje’ al meerdere malen kon rekenen op koninklijke bezoek is niet zonder reden. De familie heeft namelijk een bijzondere band met de persoon waar het verhaal overgaat. Het verhaal gaat namelijk over Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als de soldaat van oranje. Deze man begeleiden aan het einde van de oorlog koningin Wilhelmina, in de functie van adjudant, bij haar terugkeer naar Nederland en heeft altijd goed contact gehouden met leden van de koninklijke familie.  “De soldaat Oranje” was koning der Wapenen, bij de inhuldiging van koningin Beatrix, werd benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde. Hij was in 2004 in Delft bij de uitvaart van  prins Bernhard, in 2005 getuige bij het huwelijk van prins Pieter-Christiaan.

Ook na zijn overlijden bleef de band zichtbaar. Koning Willem-Alexander sprak op de herdenkingsdienst in april 2008 , Prins Pieter Christiaan deed een Schriftlezing tijdens die herdenking  en  er waren ook andere leden van de koninklijke familie aanwezig ,  in 2010 reikte Prinses Irene samen met de weduwe van de soldaat van Oranje in aanwezigheid van Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs en de Erik Hazelhoff Aanmoedigingsprijs uit , Prins Bernhard en prins Pieter- Christiaan racen met Racing Team Holland, een race-team in de autosport die  in 1963 opgericht was door ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelhoff Roelfzema en in 2008 weer opnieuw leven ingeblazen werd en de zoon van Prins Pieter Christiaan , Pieter (jr.) , heeft Erik als doopnaam en is daarmee vernoemd naar Erik Hazelhoff Roelfzema

Prins Bernhard en Erik Hazelhoff Roezelma in 1989 (ANEFO)

Koningin Wilhelmina met “de soldaat van Oranje” vlak na het einde van de tweede wereldoorlog (in 1945) , Prins Bernhard neemt een boek in ontvangst over de soldaat van oranje (1971) ,  De soldaat van oranje met Prins Bernhard in 1989Twee foto’s van “de soldaat van Oranje” met Prinses Irene , Prinses Margarita en Prins Jaime , Prinses Irene met de weduwe van ‘de soldaat van Oranje’ (in april 2010)

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima bij herdenking (april 2008) ,  Prins Bernhard (jr.), Prins Pieter Christiaan en Prinses Anita bij herdenking april 2008 , Fotoserie aankomst herdenkingsdienst

UPDATE:
Nog een foto gevonden van het bezoek van vanavond , Prinses Anita was mee: Bekijk de foto HIER