Terug naar… 31 mei 1940

31 mei 1940

Prinses Irene gedoopt in Buckingham Palace

LondenVanwege oorlogdreiging was nog niet gekomen tot een doop. Vandaag vond dan toch de doop van, de tweede dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard plaats.

Uit vrees voor Duitse luchtaanvallen vond de doop in het geheim in Londen, de huidige verblijf plaats van het gezin. De Britse Koning George en zijn vrouw Koningin Elisabeth stonden er op dat de doop plaats zou vinden in de kapel van Buckingham Palace en zo gebeurde het. Onder de aanwezige naast het gezin , Koningin Wilhelmina onder andere ook de Engelse Koning George en zijn vrouw Koningin Elisabeth. De laatste trad op als een van de peetgetuigen van het prinsesje. Andere peetgetuigen was de Nederlandse strijdkrachten. De doop werd voltrokken door hervormde predikant van de Nederlandse kerk van Londen, dominee J. van Dorp, en de Engelse hofpredikant. Dominee J. van Dorp sprak over de tekst Johannes 14:27 ‘Vrede laat Ik U, mijn vrede geef Ik U; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem U’. Hij haalde aan dat de naam Irene, een naam van hoop op vrede was. Die hoop was niet vervuld, maar zei de predikant het blijft een vertolking van de vurige wens. De vrede van Christus kan ook in de storm worden ervaren en die vrede zal dit kind moeten vinden. Hij riep Prinses Juliana en Prins Bernhard op hun kind niet de vrede van de wereld te zoeken, maar haar te leren ‘den moeilijken, den strengen, den nauwen weg te gaan, want dit is de eenige weg die tot het leven leidt.’

Hij besloot de plechtigheid met een wens en zegenbede: ‘Worde dan die vrede U beiden rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd. Dat vragen wij van God. Dat bidden wij U toe: de Heer zegene en behoede U. Hij doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig. Hij verheffe Zijn aangezicht over U en geve U vrede. Amen.’

In de serie ‘Terug naar..’ wordt in de vorm van een een krantenbericht teruggeblikt op een gebeurtenis uit het verleden. Voor de informatie uit dit artikel is gebruik gemaakt van Digibron